Skip to content

musikkteknologi.no

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
Du er her:    Forside
EnglishFrenchGermanNorwegianPolishRussianSpanish

Online

Ingen
Digital kompetanse i musikkfaget Skriv ut E-post
torsdag 10. januar 2013

HiOA GLU 1- 7 2012-13

 

10. januar: Musikk i nettleseren

  • Om emnets innhold og organisering.mustek.no/Fronter
  • Bruk av egne datamaskiner og valgfri programvare (der det er mulig)
  • Digital kompetanse i musikkfaget

     

Vi prøver ut og evaluerer noen muligheter for å jobbe med musikk i nettleseren.

 

Fordeler og ulemper ved musikk i nettleseren.

 

Oppgave 1: Musikk i nettleseren

Velg et av nettstedene som er nevnt i undervisningsplanen og som vi så nærmere på i første undervisningstime.Lag et undervisningsopplegg hvor du legger til rette for at elevene utvikler sin musikkfagligekompetanse gjennom bruk av nettressursen (hvilken elevgruppe er oppgaven tiltenkt (alder, antall), tidsramme, evt. oppgavetekst som skal deles ut til elevene. etc).

  • Hvilken musikkfaglig kompetanse ønsker du å å berede grunnen for gjennom elevens aktive beskjeftigelse med nettstedet (læringsmål)? 
  • Elevforutsetninger?
  • Lærerens forutsetninger?
  • Hvilke utfordringer ser du i forhold til din rolle som lærer i et slikt undervisningsopplegg?

 

Besvarelsen skal være ca 400 ord og leveres på Fronter i mappa "Digital kompetanse i musikkfaget".

Leveringsfrist: Onsdag 16. januar kl 10.00

 

 

 

17. januar. Loopbaserte verktøy

 

24. januar: Fri programvare i musikkundervisningen

 

 

 
Effekter i Sequel - Del 1: Ekko, chorus og romklang
effekter_logo.gif Effekter er en viktig del av moderne lyd- og musikkproduksjon. En effekt kan f.eks. legge til etterklang, mens en annen effekt kan endre tonehøyden. Enkelte betrakter effektene som krydderet i lydbildet. Ved å benytte effekter kan man gjøre en skarp lyd mykere, en tørr lyd bløtere eller endre et opptak som i utgangspunktet er er svært dynamisk til at det får bortimot jevnt volum.  En effekt endrer lydsignalet. Å endre lyd ved hjelp av effekter og tonekontroller kalles også signalprosessering.
Les mer...