Legge sammen lyd og video med Windows Movie Maker
tirsdag 07. november 2006
wmm_logoDenne leksjonen viser deg hvordan du legger sammen lyd og video til en fil med programmet Windows Movie Maker.

 

For å starte programmet velger du Start - Programmer/Programs - Windows Movie Maker

starte_wmmImportere
Det første du må gjøre er å (har ikke noen skrevet eller sunget det før? Han derre bakermesteren som bor i skogen?) importere de mediafilene du skal sette sammen til en ny film. Det gjør du slik:

 • Åpne seksjonen Capture Video
   
 • Velg Import Video
   
 • Velg video fila du vil importere
   
 • Klikk på knappen
   
 • Velg Import audio or music
   
 • Velg lydfila du vil importere
   
 • Klikk knappen Import


Montere

Så må du montere sammen filmen og lyden. Det gjør du slik:

 

 • Klikk knappen Show Timeline slik at du ser en linje for Video og annen linje for Audio/Music i vinduets nederst seksjon
   
 • Dra videofila til videolinja i timeline seksjonen
   
 • Dra lydfila til lydlinja i timeline seksjonen
   
 • Klikk, hold og plasser lydfila slik at det starter helt til venstre
   

Eksportere
Deretter eksporterer du montasjen til en videofil som inneholder både bilder og lyd. Det gjør du slik:


 • Åpne seksjonen Finish Movie
   
 • Velg Save to my computer
   
 • Gi filmen et navn
   
 • Velg hvor filmen skal plasseres
   
 • Klikk knappen Next
   
 • Her velger du filmens størrelse og kvalitet. Jo større film og bedre kvalitet desto større blir den ferdige videofila.
   
 • Velg Other Settings
   
 • Velg High quality video (small)
   
 • Klikk knappen Next
   

Så er det bare og lene seg tilbake i stolen og vente på det ferdige resultatet.

 

Mer om WWM
Du finner også masse info om programmet og hvordan det kan benyttes på Microsofts egne sider, her http://www.microsoft.com/windowsxp/using/moviemaker/default.mspx