Lydredigering med GarageBand
mandag 22. januar 2007
GarageBand GarageBand er et enkelt musikkproduksjonsverktøy som finnes til Mac OS X. Her er en svært kortfattet innføring som viser hvordan du kommer i gang med enkel lydredigering i GarageBand. Start GarageBand ved å klikke på GarageBand symbolet på Dock linja.

Du kan velge å opprette et nytt prosjekt eller åpne et eksisterende. Velg Opprette et nytt prosjekt

 

Hvis du ikke får opp bildet ovenfor kan du lage et nytt prosjekt ved å velge Arkiv - Ny 

Angi det nye prosjektets navn i Arkiver som: og velg hvor prosjektet skal lagres i Hvor:  feltet

 

Hvis du vil lage en ny mappe klikker du på pila til høyre for Arkiver som: feltet og velger Ny mappe nederst til venstre


 


Importere lyd
Du kan importere lydfiler ved å dra og slippe dem i GarageBand vinduet.

Lydformat
GarageBand kan importere lyd i forskjellige formater men dessverre ikke alle mulige formater. Du kan importere lyd i følgende formater:

 • Wave 16 bit
 • AIFF 16 bit
 • MP3

Du kan ikke importere følgende formater:

 • 8 bit Wave eller AIFF
 • AU

Hvis du benytter søkemotoren www.findsounds.com for å finne lydfiler bør du spesifisere format slik at du søker etter lydfiler som kan benyttes i GarageBand.

Skriv inn søkekriterier i Search for feltet. Last ned ved å [Ctrl] klikke eller høyreklikke på lenkene. Importer lydfilene i GarageBand ved å dra og slippe lydfilene over GarageBand vinduet.

 

 

Kontroller
Her er en kort oversikt over de mest brukte kontrollene. Start og stopp avspillingen med  [Spacebar] (den lange tasten nederst på tasteturet). Du kan også starte og stoppe avspillingen med Play knappen nederst i vinduet.

 

Klikk i linjalen for å flytte markøren slik at du kan starte avspillingen fra der du måtte ønske

 

Hovedvolum (Mastervolum)

 

Lyd av og på for hvert enkelt spor (mute)

 

Solo avspilling. Demper alle andre spor.

 

Zoom
Skyvespak nederst til venstre

 

Spornavn
Klikk på sporets navn for å endre.

 

Volum og panorering
Her finner du volum og panoreringskontrollen for hvert enkelt spor.

 


Redigere

Slette
For å slette et objekt velger du det og trykker på [Backspace] tasten.
 

Endre lydfilas lengde
For å benytte en del av lydfilene eller endre lydfilenes lengde kan du holde muspekeren over lydfilenes start eller slutt, slik at pekeren endres til en horisontal pil, klikke, holde og skyve.
 

Rutenett
Når du redigerer kan du velge om flyttingen skal begrenses av et rutenett.

Hvis rutenett er aktivert kan du kun plassere objekter, eller flytte starten eller slutten på et objekt til en rute.
 

Kopiere
Slik kopierer du et objekt:

 1. Klikk og hold på objektet
 2. Hold ned [Alt] tasten
 3. Dra og slipp

 


Automasjon
Med automasjon kan du endre volum og panorering mens prosjektet spiller. Klikk på automasjonsknappen og aktiver automasjonen med knappen til venstre for Sporvolum


 

Klikk på volumkurven for å legge til punkter


 

Klikk på punktet, hold og dra. 

 

Du kan også legge til et punkt og plassere det samtidig ved å klikke på kurven, hold og plassere.

Klikk på Sporpanorering for å velge mellom volum eller panorering

 


Effekter
Slik legger du til effekter.

 1. Dobbelklikk på sporet for å åpne Sporinfo vinduet
 2. Klikk på pila til venstre for detaljer nederst til venstre i Sporinfo vinduet
   


 

Romklangens og ekkoets karakter justeres i Mastersporets Sporinfo vindu. Slik åpner du Mastersporets Sporinfo vindu:

 1. Velg Spor - Vis masterspor

  Mastersporet vises nederst i sporkolonnen.   

 2. Dobbelklikk på Mastersporet slik at Mastersporets Sporinfo vindu åpnes
   
 3. Klikk på blyantknappene til høyre for Ekko og/eller Romklang   


Eksportere
Velg Arkiv - Eksporter til iTunes for å lage en lydfil som f.eks. kan brennes til CD, flyttes til en mediaspiller eller sendes som e-post vedlegg.


 

Når nedmiksen er ferdig åpnes iTunes. For å finne igjen nedmiksen av prosjektet velger du Nylig lagt til i venstre kolonne i iTunes.

 


Hjelp
GarageBand har en utmerket bruksanvisning som du åpner ved å velge Hjelp - Garageband Hjelp.

Den enkleste måten å finne fram i bruksanvisningen på er å skrive søkeord i søkefeltet øverst til høyre i Hjelp vinduet.