Lydredigering med Audacity
onsdag 24. januar 2007
audacity_logo Audacity er et gratis, open source program for opptak og redigering av lyd. Programmet er såkalt åpen kildekode, er lagd på dugnad på nettet og er derfor fritt tilgjengelig uten omkostninger. Og det beste av alt, det er faktisk et fint program som kan benyttes til utrolig mye morsomt. Programmet er tilgjengelig for operativsystemene Microsoft Windows, Mac OS X og GNU/Linux.

Denne leksjonen viser deg hvordan du kommer i gang med enkel lydredigering med Audacity.

Laste ned og installere

Audacity kan lastes ned fra http://audacity.sourceforge.net

Fila du evt. lastet ned med Windows versjonen er et ZIP dokument.

zip_dokument

 

ZIP dokument
Et ZIP dokument er en samling med filer og må pakkes ut før du kan bruke filene. For å pakke ut filene, høyreklikker du (klikker med høyre mustast) på ZIP dokumentet og velger Pakk ut alle.. og følger instruksjonene på skjermen.

pakk_ut_alle

 

Installere
Etter at filene er pakket ut, installerer du programmet ved å dobbelklikke på fila audacity-win-1.2.6.exe og følger instruksjonene på skjermen.

 

Starte programmet
Etter at programmet er installert kan du starte det med snarveien på skrivebordet eller ved å velge Start - Programs - Audacity


 

Språk
Du velger selv hvilket språk du vil benytte og kjekt nok kan du faktisk benytte Norsk. Strålende!Importere lyd
Det første vi må gjøre er å importere en lydfil. Hvis du ikke allerede har en lydfil finner du flust av lydfiler og samples på internet. Du finner en artikkel om Lydfiler og samples på internet her: Lydfiler og samples på internet

Slik importerer du en lydfil i Audacity:

 1. Klikk og hold på en lydfil.
 2. Dra og slipp lydfila i Audacity vinduet

 

Lyd kan lagres i mange forskjellige formater og Audacity kan importere lyd i svært mange av dem, men ikke alle. Hvis du etter å ha importert en lydfil ikke kan spille av lyd i Audacity tyder det på at lydfila er i et format som Audacity ikke takler. Da må du fjerne lydfila fra Audacity og konvertere den til et annet format før du importerer den i Audacity, eller finne en annen lydfil.

Når du importerer en lydfil inn i et prosjekt på denne måten opprettes det en lenke til lydfila. Informasjonen som ligger i lydfila blir altså ikke lagt inn i prosjektfila men, det legges inn en lenke som peker til lydfila. Hvis du flytter lydfila kan ikke Audacity spille av lydfila. Det er derfor viktig at du har et system på hvor du legger de lydfilene du anvender i et prosjekt. Hvis ikke blir det fort mye krøll. Det enkleste og ryddigste er å lage en ny mappe for hvert prosjekt. Kopier alle lydfilene du benytter i prosjektet til mappa FØR du importerer dem i prosjektet og la lydfilene ligge urørt i denne mappa. Lagre også selve prosjektfila i mappa. Da får du følgende  struktur:

filstruktur

I prosjektmappa ligger prosjektfila og en mappe for alle lydfilene.Slik unngår du tull og sørger for at Audacity finner de lydfilene du har importert.

 

Lagre
For å lagre et prosjekt velger du Fil - Lagre prosjekt


Kontroller
 

Start og stopp
Start og stopp avspillingen med knappene på verktøylinja


 

Du kan også starte avspillingen fra et bestemt sted i prosjektet ved å velge eller velg Markeringsverktøyet, klikk på lydfila og starte og stoppe avspillingen med [Spacebar].

 

Hovedvolum
Juster hovedvolumet (mastervolum/outputvolum) med skyvespaken på verktøylinja

 

Zoom
Du zoomer med zoom knappene på verktøylinja.


 

Tips: Det dukker opp en liten forklaring på hva knappen eller knotten gjør hvis du holder pekeren over en knapp og venter litt.

 


Redigere

Slette lydspor
For å slette et lydspor klikker du på krysset øverst til venstre på lydsporet.

Flytte
Slik flytter du en lydfil:

 1. Velg Tidsforskyvingsverktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk, hold og dra i lydfila

 

Kopiere
Slik kopierer du et utsnitt av en lydfil:

 1. Velg Markeringsverktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk, hold og marker det utsnittet du ønsker å kopiere   
 3. Trykk tastekommando [Ctrl] + [C] for å legge utklippet på utklippstavla
   
 4. Klikk med Markeringsverktøyet der du vil sette inn utklippet 
 5. Lim inn utklippet med tastekommando [Ctrl] + [V]
   
 6. Du kan også klikke i området nedenfor lydsporene for å sette inn utklippet på et nytt spor

 

Endre utsnitt
Du kan også velge å benytte kun et utsnitt av lydfila. Det gjør du slik:

 1. Velg Markeringsverktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk, hold og marker det utsnittet du ønsker å benytte   
 3. Klikk på knappen Beskjær utenfor markering på verktøylinja


   
Angre
Hvis du gjør en endring du gjerne skulle ha ugjort kan du benytte angre funksjonen ved å velge Rediger - Angre... Du kan også benytte tastekommando [Ctrl] + [Z] for å angre.


Kontroller for hvert enkelt spor
Til venstre på hvert spor finner du sporets forskjellige kontroller.

Demp
Du kan dempe lyden på sporet med Demp knappen. I mange endre lydredigeringsprogrammer kalles dette mute.


 

Når du demper et spor blir bølgeformen grå istedenfor blå


 

 

Solo
Når du aktiverer Solo på et spor dempes alle de øvrige sporene


 

 

Volum
Sporets volum (lydstyrke) justerer du med volumkontrollen 

Panorering
Med panoreringskontrollen bestemmer du lydens plassering i stereobildet. Ved f.eks. å skyve kontrollen helt til venstre vil lyden fra sporet kun klinge i venstre kanal.


 

Navn
Etter hvert som du bygger opp et prosjekt, og får mange spor, blir det vanskeligere å finne frem. Da hjelper det å gi sporene et beskrivende navn. Klikk på navnfeltet øverst til venstre på sporet og velg Navn...

 

 

Automasjon
Med automasjon kan du endre sporets lydstyrke mens prosjektet spiller. Slik lager du automasjon:

 1. Velg Omhyllingskurveverktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk og hold på lydfilas bølgeform og skyv opp eller ned.   
 3. Hver gang du klikker på bølgeformen med Omhyllingskurveverktøyet legger du til et punkt.  Du kan flytte punktet med Omhyllingskurveverktøyet og slette det ved å klikke, holde og dra det utenfor bølgeformen.

 

 

Effekter
Effekter frisker opp selv det kjedeligste lydbildet. Det er bare å lasse på med tant og fjas så blir alt så mye bedre.... Slik legger du til effekter:

 1. Velg sporet du vil legge effekt på ved å klikke under sporets navn   
 2. Velg effekt på Effekt menyen

 

 

Eksportere lyd
Før du kan brenne en CD med din lydmontasje, flytte lydmontasjen til en mediaspiller eller spille av lydmontasjen med et annet program må du eksportere prosjektet. Når du eksporterer prosjektet lager du en lydfil. Lud kan lagres i mange forskjellige formater og med Audacity kan du eksportere til tre forskjellige formater:

 • Wave (.wav). Fullformats lyd. Best kvalitet men tar mye plass. Benyttes hvis lyden f.eks. skal bearbeides eller brennes til CD.
   
 • MP3 (.mp3). Komprimert format. Tar liten plass men har dårligere kvalitet. Benyttes hvis lyden f.eks. skal sendes som e-post vedlegg, kopieres til en mediaspiller eller distribueres via internet.
 • Ogg Vorbis (.ogg). Komprimert format. Tar enda mindre plass enn MP3 men har samme kvalitet som MP3. Det er dessverre ikke alle mediaspillere som spiller av dette formatet så, hvis du skal bruke formatet må du forsikre deg om at  mottakeren har et avspillingsprogrammet som støtter dette formatet. Hvis du er usikker bør du benytte MP3 formatet da dette formatet kan spilles av de aller fleste programmer.
   

Slik eksporterer du lyd:

 1. Velg Fil - Eksporter som Wav..., Eksporter som MP3... eller Eksporter som Ogg Vorbis... 2. Velg hvor fila skal plasseres

  plassering

 3. Gi fila et navn og klikk på Lagre

  navn

 

 

Første gang du eksporterer til MP3 format må du fortelle programmet hvilken encoder som skal benyttes. En encoder er et instruksjonssett som forteller Audacity hvordan man lagrer lyd i MP3 format. Encoderen som Audacity etterlyser var med i ZIP dokumentet som du lastet ned tidligere i leksjonen. Hvis du benytter Audacity sammen med et annet operativsystem enn Windows finner du encoderen her . Slik forteller du Audacity hvor fila med enkoderen er:

 1. Klikk på Ja
  encoder
 2. Velg mappa som inneholder de filene du pakket ut under avsnittet Laste ned og installere og dobbelklikk på fila lame_enc.dll

  lame_enc

 

En MP3 fil kan bla. inneholde informasjon om tittel, artist og album. Dette legger du inne i følgende vindu:

mp3_tag

 


Hjelp
Audacity har en utmerket bruksanvisning som du åpner ved å velge Hjelp - Innhold...


 

Den enkleste måten å finne fram i bruksanvisningen på er å velge skillearket Search, skrive søkeord i søkefeltet og klikke på Search

 

 

Mer info
Du finner mer info om Audacity på http://audacity.sourceforge.net/