Gehørtrening med GNU Solfege
søndag 07. oktober 2007
solfegeGNU Solfege er et program for gehørtrening med datamaskin. Programmet fungerer med operativsystemene Windows og Linux. Programmet er såkalt åpen kildekode (eng.: open source). Det vil si at det fritt kan benyttes av alle uten at man trenger å betale for det. Denne leksjonen viser deg hvordan du kommer i gang med programmet. Programmet er på norsk og rimelig selvinstruerende så, så fort du er i gang finner du ut det aller meste på egenhånd.

 

 

Laste ned og installere
Gå til adressen http://solfege.org/ og klikk på Download now! til høyre på sida.

Her finner du flere versjoner av programmet. En Stable - Stabil versjon som er ferdig utviklet og fungerer stabilt og en eller flere Development Release som er versjoner som er under utvikling og ikke er ferdig testet. Det anbefales at du bruker den ferdige, stabile versjonen men hvis du vil prøve ut det aller nyeste og tar sjansen på at det er noen små feil i programmet kan du jo prøve ut Development Release.

Klikk på Windows installer for å laste ned Windows versjonen av programmet.

Etter at du klikker på lenken blir du videresendt til en annen side og nedlastingen skal starte automatisk. Hvis dette ikke skjer kan du velge å laste ned fra en annen kilde ved å klikke på Select a different mirror?

 

Etter at fila er lastet ned dobbelklikker du på den for å installere programmet.

 

Etter at programmet er installert kan det startes ved å velge Start - Programmer -  GNU Solfege - GNU Solfege

Lyd
Solfege lager lyd ved at programmet sender MIDI beskjeder til en General MIDI kompatibel synthesizer. Alle pc'er med lydkort av SoundBlaster standard har en slik synth. og de aller fleste pc'er som ikke er eldre enn fem år, har slike lydkort. Det første du gjør etter at du har startet programmet for første gang er å sjekke om denne synthesizeren er valgt for avspilling av MIDI-musikk.  Det gjør du slik:

 1. Velg Start - Innstillinger - Kontrollpanel - Lyder og lydenheter og velg skillearket Lyd   
 2. Se til at Microsoft GS Wavetable SW Synth er valgt som standardenhet for MIDI musikk.   
 3. Klikk på OKDeretter sjekker du om volumkontrollen for synth'en er oppe slik at du kan høre lyden fra den. Det gjør du slik:

 1. Klikk på pila nederst til høyre på skjermen slik at du ser alle symbolene på oppgavelinja og dobbelklikk på høytalersymbolet  Hvis du ikke har noe høytalersymbol velger du Start - Innstillinger - Kontrollpanel - Lyder og lydenheter, klikker i boksen til venstre for Vis volumikon på oppgavelinjen og klikker på OK.  Dobbelklikk så på høyteler ikonet nederst til høyre på skjermen.

   
 2. Se til at volumkontrollen for SW Synth er oppe og at Demp ikke er aktivert.


   
 3. Lukk mikseren med krysset i øverste høyre hjørne.

   

Så sjekker du om MIDI beskjedene fra Solfege når fram til wavetable synth'en. Det gjør du slik:

 1. Velg Solfege


   
 2. Velg Fil - Preferences   
 3. Velg skillearket MIDI-oppsett   
 4. Klikk på Bruk endringene og spill testlyd. Hvis du kan høre lyd er alt såre vel og vi kan gå i gang med gehør treningen. Hvis ikke velger du 1 i feltet til høyre for Windows multimedia output, synth number og klikker på test knappen igjen.  Øk tallet og trykk på test knappen inntil du kan høre lystige piano toner.

   
 5. Når du har fått lyd og er klar for litt gehør trening klikker du på Close
   

 

 

Øvelser
Øverst i Solfege vinduet finner du menyer for ulike gehør trenings øvelser.

 

La oss prøve en øvelse. Velg Intervaller - Stigende melodiske intervaller - Sekund til oktav slik at vi kan trene på alle intervallene fra Sekund til Oktav.

 

 

Trykk på Nytt intervall for å begynne.

Lytt til intervallet og svar ved å klikke på riktig knapp.

Grensesnitt
Du kan også velge å svare ved hjelp andre grensesnitt. velg skillearket Konfigurasjon og velg hvordan du vil angi svar i feltet Inputgrensesnitt.

Hvis du f.eks. velger Piano angir du dine svar ved å klikke på tangenter. Klikk på skillearket Øv, så får du se.

 

Tips
Her er noen få tips om bruken av Solfege:

 • Du kan høyreklikke på knappene (eller tangentene hvis du har valgt det som grensesnitt) for å høre dette svaret.
   
 • Du velger hvilken instrument lyd som skal benyttes ved å velge Fil - Preferences, velger skillearket MIDI og klikker på acoustic grand knappen   
 • Velge Fil - Preferences og velger skillearket Øv for å velge hvordan programmet skal respondere hvis man svarer feil.   
 • De som lager programmet er takknemmelig for tips til endringer og forbedringer. På den måten kan du også bidra til videreutviklingen av programmet. Du finner info om hvordan du gjør dette ved å velge Hjelp - Rapportere feil   

 • Du kan velge ulike typer utseende (for programmet) ved å lukke programmet og velge Start - Programmer -  GNU Solfege - Gtk Theme Selector