Rippe CD med Audiograbber
søndag 02. desember 2007

audiog3Med programmet Audiograbber kan du konvertere innholdet på en vanlig CD-DA (lyd CD) til datafiler. Disse datafilene kan f.eks. lagres på datamaskinens harddisk, flyttes til en mediaspiller eller redigeres i et lydredigeringsprogram. Et dataprogram som konverterer innholdet fra en lyd-CD til datafiler kalles også for en Ripper, og selve prosessen med å konvertere innhold kalles ofte for å Rippe en CD.

Audiograbber er fri (gratis) programvare og fungerer med operativsystemet Windows.

Laste ned og installere
Audiograbber kan lastes ned ved å klikke på følgende lenke:

Audiograbber 1.83 med LameEnc og Norsk språk (1.8 MB)

Fila du nettopp lastet ned er et ZIP dokument.

 

ZIP dokument
Et ZIP dokument er en samling med filer og må pakkes ut før du kan bruke filene. For å pakke ut filene, høyreklikker du (klikker med høyre mustast) på ZIP dokumentet og velger Pakk ut alle.. og følger instruksjonene på skjermen.

 

Installere
Etter at filene er pakket ut, installerer du programmet ved å dobbelklikke på fila agsetup og følger instruksjonene på skjermen.

 

Starte programmet
For å starte programmet dobbelklikker du på snarveien på skrivebordet...

...eller velger programmet på Start menyen ved å velge Start - Alle programmer - Audiograbber - Audiograbber

Første gang du starter programmet får du opp Tips. Hvis du ikke ønsker å få et tips hver gang du starter programmet fjerner du haken i feltet til venstre for Vis tips når Audiograbber starter og klikker på OK.

 

 

Hva
Legg en lyd-CD i datamaskinens CD eller DVD stasjon og vent til du ser en liste over CD-ens innhold i Audiograbber vinduet. Før vi ripper CD-en må vi forteller programmet hva av CD-ens innhold som skal rippes. Det gjør du ved å hake av i boksen til venstre for CD-kuttene. Det er de kuttene som er haket av som blir rippet og lagret på datamaskinens harddisk.

På bildet overfor er det altså spor nummer 2 og 4 som skal rippes. Hvis du vil merke alle eller ingen av kuttene kan du høyreklikke i lista og velge Marker alle eller Marker ingen.

 

 

Hvor
Før du konverterer CD-ens innhold må du forteller programmet hvor lydfilene skal plasseres. Det gjør du slik:

 1. Klikk på Oppsett-knappen på verktøylinja   
 2. Klikk på Søk knappen   
 3. Hvis datamaskinen har flere stasjoner eller harddisker velger du hvilken stasjon filene skal lagres på nederst i Velg en underkatalog vinduet   
 4. Deretter dobbelklikker du på mappa hvor filene skal lagres   
 5. Når du har valgt riktig mappe, klikker du på OK knappen   
 6. Lukk Hovedinnstillinger vinduet ved å klikke på OK knappen   

 

Format
Lyd som lagres på digitale medier kan lagres i forskjellige formater. Før du konverterer CD-ens innhold til lydfiler må du forteller programmet hvilket format lydfilene skal lagres i. Det gjør du slik:

 1. Klikk på MP3-knappen på verktøylinja   
 2. Hvis lydfilene skal lagres i fullkvalitetsformat, som gir store filer og som bla. egner seg godt for videre bearbeiding eller CD-brenning, velger du å rippe til Wavefil   
 3. Hvis lydfilene skal lagres i MP3 format, som gir små filer og som bla. egner seg godt for distribusjon via internet og til lagring pål mediaspillere, velger du å Direkte ripping og enkoding til MP3-fil.   
 4. Hvis du ripper til MP3-fil velger du Intern enkoder og LameEnc DLL... i codec feltet   
 5. Hvis du ripper til MP3-fil kan du velge bitrate. Desto høyre bitrate jo bedre lyd og større filer. Min erfaring er at en bitrate på 192 Kbit pr. sekund gir akseptabel lydkvalitet i forhold til filstørrelse. Velg Konstant bitrate og flytt spaken til 192 Kbit/s.   
 6. Under Kvalitet velger du Stereo   
 7. Da skulle det meste være i boks, så da lukker vi vinduet ved å klikke på OK   

 

Grab
For å konvertere CD-ens innhold til lydfiler klikker du på Start!-knappen på verktøylinja.

 

Når meteret har beveget seg helt til høyre og viser 100 % er konverteringen ferdig


 

 I Audiograbber vinduet får du også en rapport på om konverteringen var vellykket.

 

I mappa du valgte som bestemmelsessted under avsnittet Hvor, finner du de ferdig, konvertere filene.

 

 

Mer info
Du finner mer info om Audiograbber ved å følge følgende lenke:

http://www.audiograbber.com-us.net/