CD brenning
mandag 03. desember 2007
En Compact Disc eller CD er en optisk disk for lagring av digital informasjon. Begrepet digital kommer av det engelske begrepet digit, som betyr siffer eller tall, hvilket betyr at digital informasjon er informasjon beskrevet med tall. En CD inneholder altså tall, nærmere bestemt 0 og 1. CD formatet ble kommersielt tilgjengelig i 1982 og var opprinnelig utviklet for lagring og avspilling av musikk men, ble senere videreutviklet for lagring av digital informasjon i et hvilket som helst format. Denne typen informasjon kan f.eks. være filer og dokumenter som kan leses av en datamaskin. CD formatet ble kommersielt tilgjengelig i 1982 og var opprinnelig utviklet for lagring og avspilling av musikk men, ble senere videreutviklet for lagring av digital informasjon i et hvilket som helst format. Denne typen informasjon kan f.eks. være filer og dokumenter som kan leses av en datamaskin.

De mest benyttede formatene for lagring av informasjon på CD er CD-DA og CD-ROM.

 • CD-DA er en CD som inneholder lyd og kan spilles i vanlige CD-spillere. CD-DA står for Compact Disc Digital Audio.
   
 • CD-ROM er en CD som inneholder filer og dokumenter. CD-ROM står for Compact Disc read-only memory.


Hvis du skal lage en CD-DA eller en CD-ROM behøver du en blank, ubenyttet CD-R. CD-R står for Compact Disc Recordable. Å lagre musikk eller annen digital informasjon på en CD kalles ofte for å brenne en CD. Dette skyldes at informasjonen lagres på CD-en ved at en laser brenner små hull i et av lagene i CD-en.

Hvordan man lager CD-en avhenger av hvilket dataprogram du benytter. I følgende tekst benyttes bilder fra forskjellige CD-brenner programmer og de fleste slike programmer er relativt like. I alle fall er det stort sett de samme opplysningene du må oppgi for å få brent CD-en.

Slik brenner du en CD:

 1. Start CD-brenner programmet
  Start CD brenner programmet med snarveien på skrivebordet eller ved å velge det på Start menyen. Hvis programmet har en snarvei på skrivebordet kan den f.eks. se slik ut
   
 2. Velg CD format
  De fleste CD-brenner programmer kan lage CD-er i forskjellige formater, f.eks. CD-ROM og CD-DA. I CD-brenner programmet RecordNow! Plus velger du format ved å velge skilleark. Velg f.eks. skillearket Data Projects og klikk på symbolet for Data Disc for å lage en CD-ROM som kan inneholde filer og dokumenter.
  For å lage en CD-DA (lyd CD) i programmet Nero velger du CD, Lyd og Lag Lyd-CD


   
 3. Velg filer
  I CD-brenner programmet RecordNow! Plus drar og slipper du de filene og mappene du vil brenne på CD-en i området som er merket med rød ramme på bildet nedenfor
  I de fleste andre CD-brenner programmer kan du også slippe de filene du vil brenne i CD-brenner programmets vindu.


   
 4. Brenne CD
  Når du har lagt til alle filene og mappene du skal brenne til CD-en klikker du på Burn knappen. I programmet RecordNow! Plus finner du denne nederst til høyre.
  I programmet Nero Express klikker du på Next knappen
  I programmet Nero klikker du på Burn the current compilation på verktøylinja.
   
 5. Brenne
  Legg en tom CD-R (skrivbar CD) i datamaskinens CD skuff. I programmet  RecordNow! Plus  klikker du på OK for å starte brneningen.
  I programmet Nero klikker du på Burn for å starte brenningen

   
 6. Nå brenning er ferdig åpnes datamaskinens CD skuff og du kan ta ut den ferdige CD'en. Hvis du ikke skal lage flere CD'er med samme innhold klikker du på Done.

   
 7. Lukk CD-brenner programmet med krysset i øverste, høyre hjørne.