Fra kassett eller MiniDisc til Wave eller MP3 fil
tirsdag 04. desember 2007
Det kan synes som om levetiden for de ulike formatene for lagring av lyd blir kortere og kortere. Mange har fortsatt sine kjære lydopptak på kassett eller Mini Disc men, tilgangen på kassett- eller Minidisc spillere synes å være sterkt synkende. En mulighet er å konvertere opptakene til et format som gjør det lettere å benytte dem. I denne leksjonen skal vi gjøre om lyden som ligger på en kassett eller en minidisctil en Wave fil og en MP3 fil.

Signalgang
Det første vi må gjøre er å koble kassett- eller minidiscspilleren til datamaskinen slik at datamaskinen kan gjøre opptak av lyden som kommer fra spilleren.

Benytt en ledning og koble fra kassettspillerens lydutgangen (line out) til datamaskinens lydinngang (line in).

For å koble sammen kontaktene på bildene ovenfor trenger du en kabel med to stk RCA han (phono han) kontakter i den ene enden (rød og hvit plugg) og en 3.5 mm stereojack (mini-jack) kontakt (sort plugg) i den andre.

En slik kabel får du f.eks. på Clas Ohlson http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=20187078

 

For å koble fra minidiscspillerens lydutgang (line out eller hodetelefonutgang) til datamaskinens lydinngang (line in) trenger du vanligvis en kabel med 3.5 mm stereojack (mini-jack) kontakter i begge ender.

En slik kabel får du også på Clas Ohlson http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=14388589

Datamaskinen kan gjøre opptak fra flere lydkilder f.eks. eksterne enheter som er tilkoblet datamaskinens lydutgang (slik som i vårt tilfelle) eller datamaskinens mikrofon (hvis den har en). Du må fortelle datamaskinen hvilken lydkilde den skal gjøre opptak av. Det gjør du slik:

 1. Dobbelklikk på høytalersymbolet nederst til høyre på skrivebordet  Hvis du ikke ser høytalersymbolet klikker du på pila for å vise alle symbolene  hvis du fortsatt ikke ser noe høytalersymbol må du gå den lange veien via datamaskinens kontrollpanel. Klikk på Start knappen nederst til venstre og velg Kontrollpanel. Velg Lyder, tale og lydenheter og deretter Lyder og lydenheter.

   

  Kryss i boksen til venstre for Vis volumikon på oppgavelinjen og klikk på Bruk knappen  Nå burde du kunne se høytalersymbolet nederst til høyre på skjermen og dobbelklikke på det.

   
 2. Mikseren viser alle lydkildene som spiller av lyd men, siden vi skal spille inn lyd må vi vise alle lydkildene for lydopptak. Det gjør du ved å velge Alternativer - Egenskaper...  .
 3. Deretter krysser du av for Innspilling   
 4. Og krysser av i boksen(e) til venstre for alle inngangsenhetene.   
 5. Lukk vinduet med et lett klikk på OK knappen.

   
 6. Min datamaskin har kun mikrofon inngang, ikke linje inngang. Kassettspilleren må derfor kobles til mikrofon inngangen og jeg må velge Mikrofon som kilde for lydopptak.


   
 7. Hvis datamaskinen din har linjeinngang (line in) bør du koble spilleren til denne og velge denne som kilde for lydopptak.

   

 

Digitalisere
Når enhetene er koblet sammen og signalene kan strømme fra spilleren til datamaskinen, er tida inne for å digitaliserer lydsignalet. Ja, for det er det vi skal gjøre. Digitalisere. Det eneste datamaskinen forstår er tall, så for at datamaskinen skal kunne jobbe med lyden må den være beskrevet med tall. Hvis vi beskriver et eller annet med tall kan vi si at dette "noe" er digitalisert. Begrepet digital kommer av det engelske begrepet digit som betyr siffer eller tall. Når vi digitaliserer lyden blir den altså beskrevet ved hjelp av tall. For å digitalisere lyden trenger vi et dataprogram for opptak av lyd. Det finnes mange programmer for dette og i denne leksjonen skal vi benytte gratisprogrammet Audacity. Hvis programmet ikke allerede er installert på din datamaskin kan du ta en titt på første avsnitt i følgende leksjon for å se hvordan det lastes ned og installeres: Audacity

Start Audacity med snarveien på skrivebordet eller ved å velge det på Start menyen.

La oss først forsikre oss om at Audacity henter lyden fra riktig kilde. Velg Rediger - Innstillinger... og skillearket Lyd I/O

Se til at Microsoft lydtilordning - Input er valgt i Enhet feltet. Dette er den mikseren hvor du nettopp valgte hvilken lydkilde som skal benyttes ved opptak.

Deretter sjekker du at 2 (Stereo) er valgt i Kanaler feltet, vel og merke hvis det er en stereolydkilde med to kanaler du skal gjøre opptak av.

Lukk vinduet ved å klikke på OK knappen nederst til høyre.

 

Innspillingsnivå
For å unngå forvrengning av lyden er det viktig å unngå for høyt innspillingsnivå. For å justere innspillingsnivået riktig må du gjøre et prøveopptak. Klikk på Spill inn knappen på verktøylinja og start kassettspilleren med musikkstykket som skal digitaliseres.

 

Følg med på meter som viser innspillingsnivået på verktøylinja.

 

Hvis meteret beveger seg helt mot høyre slik at indikatorene for for høyt innspillingsnivå vises må innspillingsnivået dempes.

 

Du demper innspillingsnivået i volumkontrollen for innspilling som du finner ved å dobbelklikke på høytaler symbolet nederst til høyre, velger Alternativer - Egenskaper, velger Innspilling og klikker på OK. Flytte skyvespaken nedover mens du gjør prøveopptak og følger med på meteret for innspillingsnivå

 

Stopp prøve opptaket med Stopp knappen på verktøylinja

 

 

Opptak
Når du har justert innspillingsnivået sletter du prøve opptaket ved å klikke på krysset øverst til venstre på sporet.

 

Start opptaket med Spill inn knappen på verktøylinja og start kassettspilleren.

Hvis det er mye støy og susing på opptaket kan vi fjerne dette senere men, da trenger vi i så fall å gjøre opptak av kun støy/susing. La derfor opptaket gå også etter at musikken har stoppet slik at du får med litt av susinga.

 

 

Støyfjerning
Hvis det er mye støy og susing på opptaket kan vi fjerne dette. For å benytte støyfjerningsfunksjonen i Audacity må du ha opptak av kun støy, f.eks. slik det er rett før eller etter musikk. Slik benytter du støyfjerningsfunksjonen:

 1. Velg Markeringsverktøyet øverst til venstre   
 2. Merk et område som kun inneholder støy. Vær nøye med at det ikke er annet enn kun støy.   
 3. Velg Effekt - Støyfjerning
   
 4. Klikk på Skaff støyprofil   
 5. Start avspillingen ved å klikke på Start knappen på verktøylinja i Audacity og stopp avspillingen med Stopp knappen når du har hørt et par sekunder med støy.
   
 6. Merk området som skal behandles med støyfjerning. Du kan markere hele opptaket med tastekommando [Ctrl] + [A].
   
 7. Velg Effekt - Støyfjerning og klikk på Fjern støy   
 8. Lukk Støyfjerning vinduet og lytt nøye til opptaket. Er det blitt fjernet for mye eller for lite informasjon? I såfall bruker du tastekommando [Ctrl] + [Z] for angre Støyfjerningen, velger g Effekt - Støyfjerning, justerer om mer eller mindre skal fjernes og prøver å fjerne støyen igjen.

 

 

Trimme opptaket
Slik fjerner du evt. stillhet på starten eller slutten av opptaket:

 1. Velg Markeringsverktøyet øverst til venstre   
 2. Velg området som skal slettes   
 3. Slett ved å velge Rediger - Slett eller med tastekommando [Ctrl] + [K]

 

 

Normalisere
Å normalisere vil si å heve lydnivået på hele opptaket slik at det blir så høyt som mulig. Slik normaliserer du opptaket:

 1. Velg hele opptaket med tastekommando [Ctrl] + [A]
   
 2. Velg Effekt - Normaliser...
   
 3. Klikk på OK
   

 

Lagre som Wave
Selv om du evt. har tenkt å lagre opptaket i et komprimertformat (f.eks. MP3 format) bør du lage en versjon av opptaket som er lagret i fullformat, f.eks. Wave format. Denne fullformatsversjonen vil kunne komme til nytte senere når du skal lage nye versjoner i nye formater, for er det noe som er sikkert så er det at det vil komme nye formater. Slik lagrer du opptaket i Wave format:

 1. Velg Fil - Eksporter som WAV...
   
 2. Velg hvor wav fila skal plasseres   
 3. Gi fila et navn   
 4. Klikk på Lagre
   

Hvis du har spilt inn hele kassettens innhold som et opptak kan du lagre delere av opptaket som separate filer. Det gjør du slik:

 1. Velg Markeringsverktøyet øverst til venstre   
 2. Merk området som skal lagres som en separat fil
   
 3. Velg Fil - Eksporter markering som WAV...
   
 4. Velg hvor wav fila skal plasseres   
 5. Gi fila et navn   
 6. Klikk på Lagre

 

 

Lagre som MP3
Slik lagrer du opptaket i MP3 format:

 1. Velg Fil - Eksporter som MP3...
   
 2. Velg hvor MP3 fila skal plasseres   
 3. Gi fila et navn   
 4. Klikk på Lagre

 

 

Musikkhøgskolens ansatte kan låne kassettspiller eller MiniDisc spiller hos Terje Trippestad eller Knut Vik. Husk å få med ledning slik at du kan koble spilleren til datamaskinen.