Lytteeksempler i It's learning
tirsdag 04. desember 2007

Denne leksjonen viser deg hvordan du distribuerer lytteeksempler ved hjelp av læringsplattformen It's learning. 

Format
Når du distribuere lytteeksempler via It's learning er det viktig at du velger riktig format for lydfilene som inneholder lytteeksemplene. Det finnes mange forskjellige formater for lagring av digitalisert lyd og disse formatene kan inndeles i to grupper: Fullformat og Komprimerte formater.

 

Fullformat

 • Best mulig lydkvalitet
 • Egner seg godt for videre bearbeiding
 • Store lydfiler. For store for distribusjon via Its learning
 • Kalles også PCM - Pulse Code Modulation
 • Formater: Wave (.wav) og Aiff (.aiff)

   

Komprimerte formater

 • Minst mulig datamengde
 • Egner seg godt for digital distribusjon
 • Perseptuell koding. Lyden er "mangelfull og formatene egner seg dårlig for videre bearbeiding
 • Formater: MP3, Ogg Vorbis (.ogg), (.acc) og Windows Media Audio (.wma)

Når du skal distribuerer lydfiler via It's learning må lydfilene være små. For å få små filer må du benytte et komprimert format. Det finnes flere typer av komprimerte formater og det er lurt å velge et standardisert format som gjør at mottakeren skal spille av lytteeksemplet uansett hvilket program, operativsystem eller mediaspiller han eller hun benytter. Hvis du lager dine lydeksempler med programmene Windows Media Player eller iTunes lagres lydfilene i programmenes egne private formater, .wma og .acc. Dette gjør at lydfilene ikke alltid kan spilles av i andre programmer. For å unngå dette bør du velge det mest utbredte komprimerte formatet for lagring av digital lyd som er MP3.

MP3 er  ikke det beste formatet i forhold til filenes størrelse og lydkvalitet men, ved å benytte MP3 formatet kan du være rimelig sikker (eller så sikker som man kan være når det gjelder sånt noe) på at mottakeren får spilt av filene.

Så, lytteeksemplene skal være lagret i MP3 format når du skal distribuere dem via It's learning.

 • Hvis du har en lyd CD med lytteeksempler kan du benytte programmet Audiograbber for å lage MP3 filer av sporene på CD-en. Du finner en leksjon om hvordan du gjør dette her: Rippe CD med Audiograbber
   
 • Hvis lytteeksemplene ligger på datamskinen i et annet format enn MP3 kan du benytte programmet Audacity for å lagre dem i MP3 format. Sjekk avsnittet Eksportere lyd i følgende leksjon: Audacity


Filer som skal legges til It's learning har en maksimal størrelse på 6.1 MB (det er mulig denne begrensiningen kan bestemmes av skolens It's learning ansvarlig). Hvis fila er større enn 6.1 MB må du lage en nye versjon med lavere oppløsning slik at fila blir mindre. Hvis du lager dine lytteeksempler i MP3 format kan du påvirke størrelsen til filene ved å justere Bitrate. Jo høyre bitrate desto større filer og bedre lyd. Jo lavere bitrate, desto mindre filer og "enklere" lyd.Slik bestemmer du bitrate for MP3 filer når du lager MP3 filer med programmet Audacity:

 1. Velg Rediger - Innstillinger
   
 2. Velg skillearket Filformat
   
 3.  Velg Bitrate. Lavere bitrate gir mindre filer.


   
 4. Lukk vinduet ved å klikke på OK
   

Sjekk alltid lydkvaliteten på filer du lager før du distribuerer dem for å sjekke at lydkvaliteten er akseptabel.

 

Fag
Åpne nå nettstedet www.itslearning.com og logg inn med ditt brukernavn og passord

Lytteeksemplene må lastes opp som vedlegg til et fag på It's learning. Hvis du ikke allerede har opprettet faget som lytteeksemplene skal benyttes i, finner du en engelskspråklig leksjon om hvordan du oppretter et fag her.

Velg skillearket Fag og velg faget som lytteeksemplet skal legges til ved å klikke på fagets tittel

 

 

Legg til fil
Klikk på Legg til i venstre kolonne

 

Velg Legg til fil

 

Gi lytteeksempelet en tittel som vises for studentene i Tittel feltet.

Klikk på Browse knappen og velg fila fra din harddisk som skal legges til

Legg evt. inn en beskrivelse i Beskrivelse feltet

Velg Aktiv = Ja og klikk på Lagre

 

Etter at du har klikket på lagre kopieres fila fra din datamaskin til Its learning.

Du finner fila i fagets navigasjonstre