Enkel videoredigering med Windows Movie Maker
onsdag 05. desember 2007
wmm_logoWindows Movie Maker er et enkelt og greit program som følger med operativsystemet Windows XP. Her kan du redigere film og legge til lyd på samme måte som i de aller fleste videoredigeringsprogrammer. Programmet kan ikke sammenliknes med profesjonelle videoredigeringsprogrammer i forhold til ytelse og funksjonalitet, men det er enkelt og greit og dekker i følge statistisksentralbyrå de aller feste behov for 9 av 10 hjemmebrukere.

Foreberedelser

Det første du må gjøre er å laste ned videoklippene, lydfilene og stillbildene som den ferdige videoen skal bestå av. Det gjør du ved å klikke på lenken nedenfor. 

redigering.zip (4.2 MB)

 

Dokumentet du laster ned er en ZIPdokument og må derfor pakkes ut før du kan jobbe med dokumentets innhold. For å pakke ut dokumentet høyreklikker du på fila du nettopp lastet ned og velger Pakk ut alle...

 


SSå starter du programmet Windows Movie Maker:

 • Klikk på Start menyen nederst til venstre på skrivebordet   
 • Velg Programmer - Windows Movie Maker
  Hvis du ikke finner Windows Movie Maker kan det hjelpe å klikke på pila nederst i programlista slik at alle programmene vises


   

Hvis du ikke finner programmet kan det skyldes at programmet rett og slett ikke er installert på datamaskinen. Da må du laste ned programmet og installere det selv. Programmet kan lastes ned fra følgende adresse http://www.free-codecs.com/Windows_Movie_Maker_download.htm

 

 

Seksjoner
Etter at programmet er lastet inn i datamaskinens arbeidsminne, og klart til bruk, ser du vinduet med følgende fire seksjoner:

 1. Filmoppgaver
 2. Samlinger
 3. Media Player
 4. Tidslinje/Dreiebok.
   


 

Hvis du ikke ser seksjonen Filmoppgaver klikker du på Oppgaver knappen på snarveilinja.

 

Fordi Windows Movie Maker lagrer prosjektets innhold i en eneste stor fil (i motsetning til mange andre programmer som lagrer de enkelte videoklippene, lydfilene og stillbildene hver for seg) kan prosjektfilene bli svært store. Dette gjør at programmet benytter mye av datamaskinens arbeidsminne og at datamaskinen dermed kan bli ustabil og fryser eller krasjer. Det er derfor en god vane og lagre ofte ved å benytte hurtigtast [Ctrl] + [S] eller ved å velge Fil - Lagre prosjekt.

 

 

Importere
Når du redigerer setter du sammen råmaterialet som består av videoklipp, lydfiler, stillbilder og annet til en sammenhengende video. Før du kan redigere råmaterialet med Windows Movie Maker må det importeres. Det gjør du slik:

 1. Velg (klikk i) mappa som inneholder råmaterialet som du vil importere
 2. Bruk hurtigtast [Ctrl] + [A] for å velge alt innholdet i den valgte mappa
 3. Klikk og hold på en av de valgte filene
 4. Dra filene over til Samlinger seksjonen i Windows Movie Maker og slipp

Maksimer Windows Movie Maker vinduet slik at du lettere ser alt råmaterialet du importerte.

'

Hvis du har enormt mye materiale kan det være lurt å organisere dette i forskjellige kategorier, eller Samlinger som det kalles i WMM. Det gjør det enklere å finne fram. Hvis du klikker på pila til venstre for Samlinger ser du at råmaterialet er spredt over tre forskjellige samlinger.

 

Siden vårt materiale er av relativt beskjedent omfang er det mest praktisk å samle dette på et sted. Det gjør du slik:

 1. Klikk på Samlinger knappen på snarveilinja slik at du ser alle samlingene i venstre kolonne   
 2. Velg samlingen Videoklipp1.   

 3. Klikk og hold på videoklippet som ligger i samlingen, og dra og slipp videoklippet over Samlinger i venstre kolonne   
 4. Velg samlingen Videoklipp2 i venstre kolonne og flytt innholdet i denne samlingen over til Samlinger i venstre kolonne slik at alt materialet blir samlet i Samlinger.
   
 5. Velg Samlinger i venstre kolonne. Du skal nå ha to lydklipp, 3 stillbilder og to videoklipp i samlingen.

 

Da er vi omsider klare for å gå løs på selve videoredigeringen.

 

Stillbilder
La oss starte vår lille video med en sekvens med stillbilder. Klikk og hold på Stillbilde1 og dra det ned på tidslinja.

 

Gjør det samme med Stillbilde2 og Stillbilde3, slik at de tre bildene blir plassert etter hverandre på tidslinja

 

Tre stillbilder er litt for få. Hadde det ikke vært fint å ha et par til? Jo, det hadde det, så la oss lage noen stillbilder fra videoklippene. Det gjør du slik:

 1. Dobbelklikk på et av videoklippene slik at klippet spilles i Media Player seksjonen
   
 2. For å stoppe der du vil lage et stillbilde klikker du på Pause knappen i Media Player   
 3. For å lage stillbildet av bildet du ser i Media Player klikker du på stillbildet knappen nederst til høyre i Media Player   
 4. Velg hvor stillbildet skal lagres og gi bildet et navn. Kanskje er det greit å plassere bildet i mappa sammen med resten av råmaterialet?
   
 5. Når du har lagret bildet dukker det opp et nytt stillbilde i samlingerseksjonen

Lag ytterligere et stillbilde slik at du til sammen har 5 stillbilder. Du kan selvfølgelig også benytte dine egne bilder når du redigerer videoer. Disse importerer du på samme måte som du importerer materialet til denne leksjonen.

Plasser de nye bildene på tidslinja slik at du til sammen har fem bilder på tidslinja.

La oss justere lengde på bildene slik at hvert bilde varer i ca. tre sekunder. Det gjør du slik som vist på animasjonen nedenfor.

 1. Zoom inn med Zoom inn knappen. Du kan også benytte Page Down tasten på tastaturet.
 2. Klikk på klippet du ønsker å endre lengden på
 3. Klikk og holde på den høyre enden av klippet
 4. Skyv mot venstre for å gjøre klippet kortere. Du kan se i infoboksen hvor langt klippet blir etter endringen.
 5. Slipp mustasten

 

 

Ton ut
For å lage en "myk" overgang til neste klipp kan vi tone ut det siste stillbildet. Det gjør du slik:

 1. Høyreklikk på det siste stillbildet og velg Ton ut


   

 

Tittel
Etter at videoen har startet med fem feiende flotte stillbilder passer det med en tittel. Slik lager du en tittel:

 1. Velg det siste stillbildet på tidslinja
   
 2. Klikk på Oppgaver på snarveilinja slik at du ser lista over oppgaver i venstre kolonne   
 3. Klikk på pila til høyre for Rediger film slik at du ser lista.   
 4. Klikk på Lag titler eller rulletekst   
 5. Velg Legg til tittel etter det valgte klippet i tidslinjen   
 6. Klikk i det øverste feltet og skriv inn filmens tittel. Lag evt. en undertittel i det nederste feltet. Legg merke til at du kan se hvordan tittelen vil se ut i Media Player seksjonen.   
 7. Klikk på Fullfør, legg inn tittel   
 8. Juster tittelens lengde slik at den vises i minimum fem sekunder.
   

 

Utsnitt
La oss legge til noen levende bilder. Klikk og hold på Videoklipp1 i og flytt det ned til tidslinja, etter tittelen.

 

Videoklippet består av diverse sekvenser, bla. er det bilder av en snurrig buss. For å se videoklippet flytter du avspillingsmarkøren til starten av klippet ...

..og starter avspillingen med mellomromstasten (den lange tasten) på tastaturet. Stopp avspillingen med samme tast. Her er det også, som du kanskje kan høre, en forteller. Hun ordner vi opp med senere. Først må vi bli kvitt den derre bussen. Juster videoklippets lengde ved å  klikke og holde på slutten av klippet (høyre ende) og skyve mot venstre. Du kan se i Media Player vinduet hvor klippet ender etter endringen. Flytt slutten slik at bussen ikke er med i klippet.

 

Videoklipp2 klippet består også av diverse sekvenser. Du kan titte på videklippet før du plasserer det på tidslinja ved å dobbeklikke på det.

 

Her må vi nok klippe ut den sekvensen med de derre håpløse studentene.

 

Legg til Videoklipp2 på slutten av tidslinja

 

Flytt avspillingsmarkøren til starten av Videoklipp2 og start avspillingen med mellomromstasten. Stopp avspillingen med mellomromstasten så snart du får øye på studentene. Bruk følgende knapper i Media Player seksjonen og finn det siste bildet i sekvensen før studentene kommer til syne.

Når du har funnet det siste bildet splitter du videoklippet med å klikke på følgende knapp

 

Start avspillingen igjen med mellomromstasten og stopp avspillingen så snart sekvensen med studentene er over. Benytt de samme knappen som ovenfor til å finne det første bildet i sekvensen etter studentene og splitt videoklippet med splitteknappen.

Videoklipp2 er nå splittet i tre deler på tidslinja:

Velg den midterste av de tre delene (det nest siste klippet på tidslinja) og slett det ved å trykke på [Delete] tasten på tastaturet. Sånn, der var de forhåpentligvis borte!

La oss tone ut det siste klippet. Det gjør du ved å høyreklikke på klippet og velge Ton ut.
 

 

Lyd
Når du redigerer kan du benytte lyden som er inkludert i et videoklipp eller legge til annen lyd som f.eks. musikk eller fortellerstemme. Windows Movie Maker kan benytte lyd som er lagret i flere formater, f.eks. Wave (.wav), MP3, AIFF og Sounddesigner (.snd).

La oss først dempe fortellerstemmen i videoklippet som kommer etter tittelen. Det gjør du ved å klikke en gang på videoklippet og velge Klipp - Lyd - Demp.

 

Når du importerte råmaterialet tidligere i leksjonen importerte du også to lydklipp. For å lytte på dem dobbelklikker du på dem i Samling-seksjonen

 

La oss legge til litt musikk. Flytt lydklippet musikk til tidslinja. Klikk og hold på lydklippet og plasser det slik at det slutter der hvor det siste videoklippet starter.

Husk at du kan Zoome inn og ut med følgende knapper.

 

Høyreklikk på musikkklippet og velg Ton inn slik at musikken gradvis tones inn. Høyreklikk en gang til på klippet og velg Ton ut slik at musikken også toner ut.

 

La oss legge inn litt meldodramatisk klokkelyd fra starten av filmen. Klikk og hold på lydklippet "klokke" og plasser det helt på starten av tidslinja.

 

Gå til starten av videoen ved å klikke på følgende knapp i Media Player vinduet og start avspillingen med [Mellomrom] tasten.

Hvis knappen er grå og ikke kan klikkes på klikker du en gang i tidslinja.

Kan du høre klokka tikke? Hvis ikke sjekk om høytalerne eller hodetelefonene er tilkoblet og slått på og om det evt. er en eller annen volumkontroll som må justeres.

Hadde det ikke vært fint om klokka tikket og takket mer enn en gang? Jo, det hadde det (dermed basta!). Velg lydklippet, trykk [Ctrl] + [C] for å legge lydklippet på utklippstavla og lim inn med tastekommando [Ctrl] + [V] slik at du får flere kopier av lydklippet etter hverandre. Lag så mange kopier av klokka at den varer helt til musikken starter.

Det siste videoklippet inneholder lyd. La oss beholde denne lyden, men tone den ut. Velg det siste videoklippet ved å klikke en gang på det og velg Klipp - Lyd - Ton ut

 

 

Fullfør film
Etter at filmen er ferdig redigert må den lagres i et format som gjør at den kan spilles av i annet program enn Windows Movie Maker. Det gjør du slik:

 1. Klikk på Oppgaver  på snarveilinja slik at du ser oppgavelista til venstre i vinduet   
 2. Velg Lagre på datamaskinen   
 3. Gi filmen et navn, velg hvor den skal lagres og klikk på Neste.
   
 4. Klikk på neste og vent mens filmen lages.
   
 5. Sjekk alltid om filmen er blitt slik den skulle være ved å velge Spill av film når jeg klikker Fullfør og klikk på Fullfør.