Videofiler i PowerPoint
fredag 07. desember 2007
I denne leksjonen lærer du hvordan du setter inn videofiler i en PowerPoint presentasjon og hvordan du lagrer en presentasjon slik at du er sikker på at videoene i presentasjonen også fungerer etter at du har flyttet presentasjonen fra en datamaskin til en annen.

I denne leksjonen benyttes PowerPoint versjon 2002. Hvis du benytter en annen versjon av PowerPoint kan det være at de beskrevne funksjonene er annerledes. Du finner ut hvilken versjon du benytter ved å starte programmet og velge Hjelp - Om PowerPoint.

Slik setter du inn en videofil i en PowerPoint presentasjon:

 1. Velg Sett inn – Video og lyder – Video fra fil…
   
 2. Velg videofila som skal settes inn og klikk på OK
   
 3. Hvis du vil at videofila skal spilles av automatisk når lydbildet vises klikker du på Ja. Hvis du vil at videofila skal spilles når du klikker på den, klikker du på Nei.   
 4. Etter at du har satt inn en videofil vises det første bildet i videofila. Det er dette bildet du kan klikke på for å spille av videofila når du viser fram presentasjonen.
   
 5. Du kan justere videovisningens størrelse ved å klikke, hold og dra i punktene i bildets hjørner. Vær forsiktig med å dra i punktene som er midt på sidene da dette forvrenger videoens format.

 

Orden i sysakene
Kanskje har du i likhet med meg opplevd at lydfil og videofiler du har satt inn i en presentasjon ikke fungerer når du viser presentasjonen? I så fall kan det skyldes følgende: Når du setter inn en lyd- eller videofil i en presentasjon opprettes det en lenke mellom PowerPoint presentasjon og fila.

Lyd- eller video fila lagres altså ikke som en del av presentasjonen men, det opprettes en forbindelse ved at PowerPoint presentasjon "husker" hvor fila ligger. Hvis du nå flytter fila som inneholder PowerPoint presentasjonen eller lyd/videofila bryter du denne forbindelsen og fila fungere ikke i presentasjonen. En måte å omgå dette på, slik at du kan flytte en presentasjon uten å være bekymret for om lyd- og videofilene du har benyttet i presentasjonen fungerer, er å organisere filene på følgende måte:

 1. Lag en ny mappe for hver PowerPoint presentasjon. Hver presentasjon skal altså ha sin egen mappe.
   

 2. Lagre PowerPoint presentasjonen i mappa
   

 3. Kopier lyd- og videofilene inn i mappa før du setter dem inn i presentasjon
   

 4. Ta med deg hele mappa når du skal flytte presentasjonen til en annen maskin eller til en minnebrikke.
   

Med denne organiseringen får du en mappe som inneholder alle de nødvendige filene for at presentasjonen skal fungere og forbindelsen mellom filene beholdes når du flytter mappa.