Simple Entry i Finale
tirsdag 04. mars 2008
simple_entry_logo Et notasjonsprogram som Finale kan være svært tidsbesparende når du har lært hvordan du bruker programmet. Det vil ta tid å lære å benytte programmet slik det tar tid å lære nær sagt hva som helst. Av og til kan det faktisk ta en hel time...

Når du jobber med leksjonene må du være åpen for nye ideer og forslag til hvordan man jobber med å notere musikk. Spesielt hvis du hittil har skrevet noter for hånd. Når du jobber med leksjonene vil du bli presentert for råd og tips til hvordan og når du skal legge inn noter og andre tegn. Disse rådene er basert på årelang erfaring, med det er ikke slik at "vår" måte å gjøre det på er den eneste mulige eller riktige. På samme måte som lærebøker og andre læringsmedier formidler vi kun våre råd og vår oppfatning av hvordan man best kan anvende programmet. Forhåpentligvis vil du etter å ha jobbet med leksjonene kunne bruke Finale som et verktøy for å få avhjulpet dine behov i forhold til notasjon. Når du jobber med leksjoner er det viktig at du prøver ut de funksjonene som beskrives i programmet. Lesing og utprøving går hånd i hånd. På den måten husker du det du lærer mye bedre. Tips: For å veksle mellom Finale vinduet og leksjonen kan du holde ned [Alt] tasten til venstre for den lange mellomromstasten nederst på tastaturet, og trykke gjentatte ganger på [Tab] (tabulator) tasten helt til venstre på tastaturet.

Denne leksjonen er laget med Finale Versjon 2007. Funksjonalitet og utseende kan avvike noe hvis du benytter en annen versjon av Finale.  Tastekommandoer er for Windows XP. Hvis du benytter OS X må du "oversette" disse. Vanligvis er [Alt] = [Option], [Ctrl] = [Command] og høyreklikke er [Ctrl] + klikk.

I denne leksjonen skal vi lage følgende note:

ferdig_note2

 

Ved å prøve ut de tingene som forklares i Finale men du leser vil du etter å ha jobbet igjennom leksjonen ha lært å:

 • bruke Setup Wizard til å lage tittel, overskrifter, taktart og toneart
 • skriver vi inn noter ved hjelp av Simple Entry. Det er flere måter å skrive inn noter på i Finale og i andre leksjoner gjennomgås andre metoder.
 • lage bindebuer
 • slette takter
 • spille av slik at du kan lytte til den noterte musikken
 • tilpasse layout
 • lagre
 • skrive ut noten

 

Starte Finale
Det er flere måter å starte programmet på. Hvis du benytte operativsystemet Windows har du minst følgende muligheter:

 1. Kanskje har du en snarvei på skrivebordet?  Dobbelklikk på snarveien for å starte programmet.

   
 2. Du kan også klikke på Start menyen nederst til venstre på skrivebordet og velge Alle programmer - Finale 200N - Finale 200N   

Hvis du benytte operativsystemet OS X, og laget en snarvei på docklinja når du installerte Finale, klikker du ganske enkelt på Finale symbolet på docklinja. Hvis du ikke laget en snarvei, åpner du Finale mappa på datamaskinenes harddisk og dobbeltklikker på Finale symbolet.

 

Setup Wizard
Etter at du har startet Finale kommer oppstart vinduet (Launch Window) til syne. I denne leksjonen skal vi benytte Setup Wizard. Med Setup Wizard kan du på en enkel måte legge inn en del informasjon om hvordan noten skal se ut. Klikk på Setup Wizard knappen.

Hvis du ikke fikk opp oppstart vinduet velger du File - Launch Window eller trykker tastekommando [Ctrl] + [Shift] + [N].

I det første vinduet i Setup Wizard legger du bla. inn:

 • tittel som vises øverst på siden
 • navn på komponisten som vises øverst til høyre på siden
 • informasjon om copyright (opphavsrettslig informasjon), som vises nederst på siden
 • velger notearkets størrelse og format. Score Page Size = papirstørrelsen på partitur ark. Part Page Size = papirstørrelsen på enkelt stemmer. Portrait = stående ark og Landscape = liggende ark.

Slik:

Etter at du har fylt inn informasjonen og gjort dine valg klikker du på Neste knappen nederst til høyre i vinduet. PS: Du kan flytte markøren mellom feltene i vinduet med [Tab] tasten.

 

Instrumenter
På neste side velger du hvilke instrumenter (notestaver) du skal ha i ditt prosjekt. Du kan lage svære partitur oppsett med flust av instrumenter men, la oss holde det hele på et enkelt og håndterlig nivå i denne leksjonen. Så kan vi heller gjøre det komplisert og uforståelig en annen gang...

 1. Velg SmartMusic SoftSynth i Instrument Set: feltet   
 2. Velg Empty Staves og Treble Clef Staff  og klikk på Add  Du kan også dobbelklikke på et instrument, f.eks. Treble Claf Staff for å legge det til.

   
 3. Klikk på Neste knappen nederst til høyre i vinduet

 

Tone- og taktart
På tredje side velger du toneart og taktart. Det gjør du slik:

 1. Velg 4/4   
 2. Melodien vi skal notere går i dur. Velg derfor Major Key   
 3. Klikk på pilene for å velge tonearten D dur (D major)


   
 4. Klikk på Neste knappen nederst til høyre i vinduet 

Tempo
På fjerde side finner du enda flere muligheter. Du kan f.eks. angi tempo slik at tempoangivelsen vises øverst til venstre på noten. Ved å legge inn følgende info i følgende felter:

 

Får du følgende resultat: 

tempoang2

PS: Etter at du har skrevet inn notene kan du spille av melodien og avspillingen følger tempoet du angir her.

 

Opptakt
Hvis melodien har opptakt krysser du i feltet til venstre for Specify pickup measure: og velger noteverdi.

Siden vår lille melodi ikke skal ha opptakt lar vi dette være og stormer videre.

 

Font - Skrifttype
Det finnes ulike skrifttyper for noter. I Finale har du to, Maestro og Jazz. Du velger hvilken du vil benytte her.

Prøv begge og se hva som er forskjellen på dem i notebildet.

 

Klikk på Fullfør knappen nederst til høyre i vinduet for å avslutte Setup Wizard.

 

 

Visning
Finale viser noter på tre måter, Scroll View, Studio View og Page View. I Scroll View vises notene som om de var et endeløs notesystem som går fra venstre mot høyre, uten linjeskift. Slik ser Finale vinduet ut når Scroll View er valgt.

Scroll View egner seg godt når skriver inn noter i et prosjekt med mange instrumenter og notestaver. Slik ser Finale vinduet ut når Page View er valgt.

I Page View vises notene slik de vil bli skrevet ut. Denne visningen egner seg godt når du jobber med notens utseende (layout).

Du skifter mellom Scroll View og Page ViewView menyen, slik:

 

 

Snarveier
Legg merke til at det til høyre for en del av valgene på View menyen står noen rare greier.

Dette er tastekommandoer eller snarveier. Ved å trykke ned de tastene som står til høyre for funksjonen utfører du kommandoen. Tastekommandoer kan være svært arbeidsbesparende og gjør underverker for arbeidsflyten. Ved å benytte snarveiene kan du konsentrere deg om notasjonen og slipper å lete rundt i menyene når du bruker programmet. Det er lurt å lære seg snarveien til de funksjonene du benytter ofte. Ja, ikke bare lurt. Det gjør at notasjon med Finale blir... notasjon istedenfor leting i menyer. Å lære seg tastekommandoene i Finale er faktisk helt essensielt hvis du skal bruke programmet kjapt og effektivt.

Snarveien ovenfor utføres ved å holde ned [Ctrl] tasten, som du vanligvis finner nederst til venstre på tasteturet, mens du trykker på [E] tasten. 

I leksjonene noteres snarveiene med klammer slik: [Ctrl].

Trykk snarveien [Ctrl] + [E] gjentatte ganger til Page View er valgt.

 

 

Simple Entry
Som nevnt er det flere måter å skive inn noter på i Finale. Den enkleste måten å gjøre det på kalles Simple Entry. De andre måtene forklares i andre leksjoner. Hvis du har brukt Finale tidligere bør du kanskje gi Simple Entry en ny sjanse da den er blitt drastisk forbedret i de senere versjonene av programmet. Med litt trening kan det gå svært kjapt og skrive inn noter ved hjelp av Simple Entry. Slik skriver du noter med Simple Entry:

 1. Forsikre deg om at Simple Entry paletten vises. Den er vanligvis plassert langs den venstre kanten i Finale vinduet  Hvis du ikke ser Simple Entry paletten velger du Windows - Simple Entry Palette   
 2. Velg Simple Entry på verktøylinja
   
 3. Legg merke til at det dukker opp en liten beskrivelse hvis du holder pekeren over en av knappene på verktøylinja og venter litt.  Det gjør det enklere å finne den riktige knappen hvis du leter etter en bestemt knapp.

  Legg også merke til at det dukker opp en beskrivelse av knappen du holder pekeren over nederst til venstre i Finale vinduet.  Dette er nyttige små ting som gjør programmet enklere å bruke og livet generelt sett triveligere å leve.
   
 4. Vår melodi starter med fjerdedelsnoter. Velg noteverdi fjerdedel på Simple Entry Paletten.   
 5. Når Simple Entry er valgt vises markøren på følgende måte.  Den rosa, vertikale linja viser hvis notene blir satt inn og den valgte noteverdien vises.

   
 6. Den første takten starter med tonen A.  For å sette inn tonen trykker du på [A] tasten på datamaskinenes tastatur. Skulle du være så uheldig å sette inn feil tonehøyde eller noteverdi kan du angre med tastekommando [Ctrl] + [Z].

   
 7. Skriv inn resten av fjerdedelsnotene i første og andre takt ved å trykke på de respektive tastene; D, C, D, E, B


  Legg merke til at du må benytte B. Ikke H.

  Når du benytter Simple Entry taster du kun notens bokstav. Finale antar at du ønsker tonen C# hvis tonearten er D dur (kryss for C) og du taster C. Du kan andre notens fortegn etter at du har skrevet den inn. Bruk ventre eller høyrepiltast for å velge noten du vil endre og trykk på [=] tasten ([Shift] + [0]) for kryss (#), [-] (minus) tasten for b eller [N] for å fjerne et fortegn. 

 8. Velg noteverdien halvnote i Simple Entry paletten til venstre i Finale vinduet...  ...og trykk på [E] tasten for å skrive inn halvnoten i slutten av andre takt.   
 9. For å sette inn punktert fjerdedel i starten av tredje takt velger du fjerdedel og punktering
  Sett inn noten ved å trykke på [D] tasten   
 10. Velg åttendedel og husk å deaktivere punktering før du setter inn neste note ved å trykke på [C] tasten.
   
 11. Skriv nå inn resten av de fire første taktene ved å velge noteverdi i Simple Entry Paletten og ved å sette inn noter med tastaturet.   

Hvis du skulle være så snål at du ønsker å skrive pauser, lager du disse ved å velge noteverdi (eller skal vi kalle det pauseverdi...) i Simple Entry paletten og trykker på [0] (null) tasten. Hvis dette viser seg å være litt trøblete, og det hender faktisk, kan du trylle frem pausepaletten og sette inn pauser derfra. Velg Window - Simple Entry Rests Palette for å trylle fram pausepaletten.

 

Pausepaletten vises vanligvis til venstre i Finale vinduet.


 

 

Slette noter
Den kjappeste måten å slette en note du nettopp har satt inn på, er å bruke  snarveien for angre, [Ctrl] + [Z]. Når Simple Entry er valgt kan du også velge noten ved å benytte venstre- eller høyrepiltast og slette den med [Delete] tasten. Du kan også bruke sletteverktøyet på Simple Entry paletten og klikke på noten(e) du vil slette.

Husk at du kan rette en feil ved å angre med tastekommando [Ctrl] + [Z]. Du kan også angre ved å velge Edit - Undo...

 

  

Kopiere
I vår lille melodi er takt 1 til og med 3 og takt 5 til og med 7 identisk.

kopiere1

 

Det er slett ikke uvanlig at sekvenser og elementer gjentas i musikk og derfor har folkene som lager Finale vært så sjenerøse å utstyre programmet med kopierings muligheter. Slik kopierer du takt 1 - 3 til takt 5 - 7:

 1. Velg Mass Edit verktøyet på verktøylinja   
 2. Det første du må gjøre er å fortelle Finale hva du ønsker å kopiere. Klikk i første takt for å merke første takt.  Når takten er merket får den grå bakgrunn.

   
 3. Hold ned [Shift] tasten og klikk i tredje takt slik at første til tredje takt blir merket med grå bakgrunn.
   
 4. Kopier ved å klikke og holde i det merkede området og dra kopien til bestemmelses stedet, femte takt.
   
 5. Angi hvor mange kopier du ønsker.  Siden tallet er markert kan du skrive inn ønsket antall uten å slette 1 tallet. Hvis du ønsker en kopi, og det gjør vi jo, klikker du på OK eller enda enklere, trykker på [Enter] tasten på tastaturet.

   

Du har nå forhåpentligvis følgende nydelige, lille note på skjermen.

 

Flotte greier! Men, stopp! Vi trenger da ikke tempoangivelse både i første og femte takt. De fleste musikere klarer å huske tempoet uten å bli minnet på det hver fjerde takt. Slik sletter du tempoangivelsen i femte takt:

 1. Velg Velgeverktøyet til venstre på verktøylinja   

 2. Klikk på tempoangivelsen over femte takt slik at den blir markert/valgt.


   

 3. Slett det markerte objektet med [Delete] tasten.
   

 

Snarveier for noteverdi
Når du nå skal skrive inn resten av melodien bør du trene på å velge noteverdi med talltastaturet (tall tastene helt til høyre på tastaturet) istedenfor å klikke i Simple Entry paletten. Det sparer deg for mye arbeid og tid, og bidrar til bedre arbeidsflyt. Ved å benytte snarveiene kan du holde konsentrasjons på selve notasjonen fremfor å klikke rundt i programmet.

På talltastaturet finner du følgende snarveier:

 • 7= helnote
 • 6 = halvnote 5= fjerdedel 
 • 4 = åttendedel
 • Punktum = Punktering

  Slik skriver du noter og velger noteverdi med talltastene:

 1. Velg Simple Entry på verktøymenyen.   
 2. Flytt markøren med venstre og høyre piltast til den står i starten av takt 8.   

 3. Velg noteverdien punktert halvnote ved å tykke på [6] tasten (halvnote) og [Punktum] tasten (punktering) på talltastaturet. 

 4. Sett inn noten ved å trykke på [D] tasten

  Noten skal være en tostrøken D, altså plassert på den nest øverste notelinja. Hvis noten er feil plassert går du tilbake til noten med venstre piltast og flytter noten opp en oktav til to strøken D med opp-piltasten.Skriv inn resten av melodien. Husk at du setter inn pauser ved å gå videre med høyre piltast, med [0] (null) tasten på talltastaturet eller fra pausepaletten.

note5

Tips: Du kan også sette inn enkelt noter ved å velge Simple Entry på verktøylinja, velge noteverdi i Simple Entry  paletten og klikke på notestaven.

 

Bindebuer
Det finnes to typer buer:

 • Bindebuer som knytter sammen to noter og som viser at notene skal utføres (synges eller spilles) som en tone, med notenes samlede varighet. I Finale, og på engelsk, kalles denne typen buer for tie.   
 • Frasebuer som viser at flere noter skal fremføres som en sammenhengende frase eller linje. I Finale, og på engelsk, kalles denne typen buer for slur.

I siste takt i vår lille melodi skal vi lage en bindebue, en slik som binder sammen to noter slik at de utføres som en, slikDet gjør du på følgende vis:

 1. Velg Simple Entry på verktøylinja
   
 2. Velg noteverdi halvnote ved å trykke på 6 tallet på talltastaturet
   
 3. Klikk inn tonen tostrøken D i 15. takt


   
 4. Trykk på [T] tasten for å lage bindebue (T står for tie).
   
 5. Flytt markøren til takstens tredje slag ved å trykke på høyre piltast.
   
 6. Endre noteverdi til fjerdedel ved å trykke på 5 tasten på talltastaturet.
   
 7. Sett inn neste note ved å trykke på [D] tasten.
   

 

Korrigere
Slik endrer eller korrigerer du en note:

 1. Velg Simple Entry på verktøylinja
   
 2. Velg noten som skal endres med venstre/høyre piltast eller hold ned [Ctrl] tasten mens du klikker på noten.
   
 3. Endre noteverdi ved å velge note verdi i Simple Entry paletten
   
 4. Endre tonehøyde med opp/ned piltast
   
 5. Slett noten med [Delete] tasten
   

 

Scale View
Før du skriver ut noten bør du ta en sjekk på layouten. Hvis skjermen er for liten til at du kan se hele noten endrer du notevisningens størrelse. Det gjør du ved å velge størrelse på View - Scale View toVelg f.eks. Fit in Windows slik at du kan se hele notearket i vinduet.

 


Slette takter
Slik sletter du de tomme, overflødige taktene:

 1. Velg Measure verktøyet på verktøylinja   
 2. Klikk i den første takten som skal slettes.   
 3. Hold ned [Shift] tasten og klikk i den siste takten som skal slettes slik at alle taktene som skal slettes bli valgt (markert med grå bakgrunn).
   
 4. Slett taktene med [Delete] tasten.

 

Avspilling
En enkel måte å sjekke om noten inneholder feil på er å lytte igjennom den noterte musikken. For å lytte til kunstverket benytter du avspillingskontrollene.

 

 

Utskrift
For å skrive ut noten velger du File - Print...eller trykker tastekommando [Ctrl] + [P].

 

 

Lagre
Det er viktig å lagre ofte. Hvis du ikke har lagret mesterverket og strømmen forsvinner eller datamaskinen "krasjer" mister du alt arbeidet. Du lagrer ved å velge File - Save eller med tastekommando [Ctrl] + [S]. Det er en god vane å slenge fingrene nedom tastene [Ctrl] + [S] hver gang du smiler, siden det er grunn til å tro at du har gjort noe du er fornøyd med hver gang du smiler.:)

 

Bruksanvisning
Hvis du skulle ha bruk for hjelp til å finne ut hvordan du bruker Finale finner du mye nyttig informasjon i bruksanvisningen. Den åpner du ved å klikke på bruksanvisningssymbolet øverst til venstre i Finale vinduet.For å lese bruksanvisningen trenger du programmet Adobe Reader. Hvis du ikke allerede har det kan det lastes ned herfra http://www.adobe.com/no/products/acrobat/readstep2.html PS: Deaktiver "Installer også: Photoshop Album Starter Edition" før du klikker på "Last ned nå".

Det er sikkert mange måter å anvende bruksanvisningen på. Jeg benytter vanligvis en av følgende:

 1. Skiv inn et søkeord i søkefeltet på verktøylinja og trykk på [Enter]   

 2. Rull ned til enden av innholdsfortegnelsen i venstre kolonne, klikk på Index...  ... og klikk deretter på Index i dokument visningen  Her finner du stikkordregisteret. Du kan navigere rundt i registeret ved å klikke på bokstavene i høyrekolonne. Se om du kan finne ditt emne og klikk på sidetallet bak emnet for å gå til siden.