General MIDI Percussion Key Map
mandag 15. desember 2008
Følgende figur viser sammenhengen mellom tangent, MIDI Note Number og slagverklyd (sample).
gmdrums