Effekter i Sequel - Del 1: Ekko, chorus og romklang
onsdag 08. april 2009
effekter_logo.gif Effekter er en viktig del av moderne lyd- og musikkproduksjon. En effekt kan f.eks. legge til etterklang, mens en annen effekt kan endre tonehøyden. Enkelte betrakter effektene som krydderet i lydbildet. Ved å benytte effekter kan man gjøre en skarp lyd mykere, en tørr lyd bløtere eller endre et opptak som i utgangspunktet er er svært dynamisk til at det får bortimot jevnt volum.  En effekt endrer lydsignalet. Å endre lyd ved hjelp av effekter og tonekontroller kalles også signalprosessering.

Denne leksjonen er ikke en uutømmelig kilde som rommer all tenkelig kunnskap omkring effekter og bruken av dem. Intensjonen er å gi en introduksjon til noen ofte benyttede effekter og vise hvordan man benytter disse i Sequel.

Leksjonen forutsetter at har arbeidet med leksjonen Basisfunksjoner i Sequel. Leksjonen er laget med Sequel 2. Funksjonalitet og utseende kan avvike noe hvis du benytter en annen versjon. Tastesnarveier er for operativsystemet Windows. Hvis du benytter OS X må du "oversette" disse. Vanligvis er [Alt] = [Option] (eller den 2.tasten fra venstre på nederste rad), [Ctrl] = [Command] og høyreklikke er [Ctrl] + klikk.

Forberedelser

For at du skal få prøvd ut de forskjellige effektene i Sequel har jeg gjort klart et lite prosjekt. Prosjektet inneholder en del lydfiler og det kan derfor ta litt tid å laste det ned. Klikk på følgende lenke for å starte nedlasting:

effekter.zip (43 MB)


Prosjektet er pakket (zippet) og må pakkes ut før det kan brukes. I tillegg må det plasseres i mappa hvor alle dine Sequel prosjekter plassert. Slik pakker du ut og plasserer filene på rett sted:
 1. Dobbelklikk på det nedlastede Zip-dokumentet og velg mappa Effekter som ligger i Zip dokumentet   
 2. Legg den merkede mappa på utklippstavla med snarveien [Ctrl] + [C]
   
 3. Åpne mappa som inneholder dine Sequel prosjekter. Denne mappa heter vanligvis Sequel Projects og hvis du benytter operativsystemet Windows ligger den i mappen Mine dokumenter. Hvis du benytter operativsystemet OS X ligger den i mappa /Users/"ditt_navn"/Music/Sequel Projects

  Hvis mappa ikke ligger der skyldes det at du har valgt en annen plassering når Sequel ble innstallet. For å finne ut hvor mappa ligger starter du Sequel, klikker på Program Settings Page nederst til venstre i multiområdet i Sequel og sjekker plasseringen i Project Location feltet   

 4. Lim inn prosjektet i med snarveien [Ctrl] + [V]

 

Deretter åpner du prosjektet i Sequel. Det gjør du slik:

 1. Start Sequel
   
 2. Trykk snarveien [Ctrl] + [O] for å åpne prosjektet
   
 3. Velg Sequel Projects mappa nederst i Open Project vinduet   
 4. Dobbelklikk på Effekter for å åpne prosjektet

 

Forhåpentligvis kommer følgende prosjekt til syne


 

Ekko

La oss starte med å utforske ekko effekten. Å legge til ekko er å repetere lyden. Ekko er en mye benyttet effekt som kan fylle ut lydbildet, endre lydens karakter eller endre musikkens rytmikk.

Slik legger du til ekko:

Instruksjonsvideo: Ekko i Sequel

Klikk her for en trinn-for-trinn gjennomgang av videoen ovenfor.

Rytmisk ekko

Kreativ, musikalsk anvendelse av ekko kan tilføre musikken nye rytmiske elementer og blåse liv i en innspilling, eller kanskje skape totalt kaos. Mange bruker dette mye. Lytt f.eks. til gitaristen i U2 - The Edge. Hans utstrakte bruk av rytmisk ekko er en svært viktig del av hans personlige stil og uttrykk.

Instruksjonsvideo: Rytmisk ekko i Sequel

Klikk her for en trinn-for-trinn gjennomgang av animasjonen ovenfor.

Chorus

Flere musikere som spiller samme melodi, klinger annerledes enn en musiker som spiller melodien alene. Tenk for eksempel på hvor ulik klangen av en solist og et kor er, eller en soloviolin og en hel violingruppe. Denne klanglige forskjellen skyldes blant annet at de forskjellige instrumentene har litt ulik klang og at musikerne intonerer litt ulikt. Når de ulike tonene blandes får vi en rikere og større klang. Ikke nødvendigvis bedre, men først og fremst en annen klang. Det er dette fenomenet som chorus-effekten simulerer.

Slik fungerer chorus-effekten: tenk deg at du har gjort opptak av en tone spilt på et aller annet instrument.

 

Så legger du til en kopi av tonen og varierer kopiens tonehøyde.

 

Mulig dette gir assosiasjoner til ustabile, psykedeliske lydbilder fylt av dissonerende, sjøsyke toner? Det kan man jo for så vidt framprovosere, men ved moderat bruk vil summen av de to tonene gi en fortykning av den opprinnelige tonen. Og så er det opp til brukeren å velge hvor mye variasjon i tonehøyde man vil ha og hvor hurtig denne variasjonen skal skje. Her kan du lage alt fra subtile fortykninger til snåle, surrealistiske greier.

Instruksjonsvideo: Chorus i Sequel

Klikk her for en trinn-for-trinn gjennomgang av videoen ovenfor.

Romklang

Når vi lytter til en lydkilde (f.eks. et instrument) i et rom, vil lyden vi hører være en blanding av lyden som kommer direkte fra lydkilden og refleksjonene av den samme lyden fra golv, vegger, tak og objekter i rommet.

Lyd brer seg med en bestemt hastighet og refleksjonene har en lengre distanse å tilbakelegge enn direktelyden. Dermed ankommer refleksjonene øret senere enn direktelyden. Refleksjonene oppleves som mange ekko, men siden de er svært mange og ankommer med svært liten tidsforskjell oppleves de som en sammenhengende etterklang. Hjernen vår skiller ikke mellom de enkelte ekkoene, eller refleksjonene. De smelter sammen til en kontinuerlig etterklang.

Ved å plassere mikrofonen svært nær lydkilden, slik man ofte gjør ved studioinnspillinger, ekskluderer man de naturlige refleksjonene og den naturlige etterklangen fra rommet. Lyd uten romklang oppfattes ofte som tørr, unaturlig og mangler ofte karakter. Når man spiller inn musikk i akustisk neddempede opptaksrom legger man derfor ofte til kunstig romklang slik at opptaket skal klinge mer naturlig. Denne metoden gjør det mulig å velge hvilken romklang man skal benytte på et senere stadium i produksjonsprosessen.

I et naturlig miljø avhenger klangens lengde av miljøets fysiske utforming. I et stort steinrom kan det gå flere sekunder før etterklangen dør ut. Dette skyldes at refleksjonene må tilbakelegge en lengre distanse og derfor ankommer øret lenge etter direktelyden. I et mindre rom har vi kortere etterklang. Refleksjonene har en kortere distanse å tilbakelegge enn i et det store rommet og ankommer derfor øret kort tid etter direktelyden. På denne måten kan du faktisk vurdere et roms størrelse kun ved å lytte til rommets akustikk og uten å se rommet.

 
Lite rom med kort etterklang   Stort rom med lang etterklang

 

Instruksjonsvideo: Romklang i Sequel

Klikk her for en trinn-for-trinn gjennomgang av videoen ovenfor.

Regnekraft

Hver eneste effekt bruker litt av datamaskinens regnekraft. Hvis du har en kraftig datamaskin med en rask prosessor kan du benytte flere effekter enn om du benytter en maskin med "svakere" prosessor. Antall effekter som kan benyttes bestemmes altså av datamaskinens kapasitet. Øverst til høyre i Sequel vinduet finner du en indikator som viser hvor stor del av maskinens regnekraft som er benyttet

Jo flere av feltene som er oransje, desto mer av kapasiteten er benyttet. Hvis du benytter for mange effekter i forhold til din maskins potensial vil du kunne oppleve knitring og spraking. For å unngå dette må du passe på å ikke bruke for mange effekter i forhold til maskinenes kapasitet.

En måte å øke maskinens kapasitet til å kjøre effekter på, er å omprioritere ressursene. Ved innspilling kan det være en fordel med lavest mulig forsinkelse, slik som drøftet i leksjonene om Forsinkelse med interne lydkort og Forsinkelse med eksterne lydkort. Når du derimot er ferdig med innspillingen, spiller ikke forsinkelsen noen rolle. Ved å øke Buffer Size får du mer forsinkelse, men du får også frigjort regnekraft som kan benyttes til effekter. Så, hvis du opplever knitring og spraking kan du prøve å velge en større buffer size for å se om dette hjelper. Les mer om hvordan du øker Buffer Size for interne lydkort her og for eksterne lydkort her.

Denne leksjonen har en fortsettelse. Klikk her for å gå til leksjonen om Effekter i Sequel: Globale effekter, kompresjon og mastering