Nettbrett for kulturskolelærere
fredag 31. januar 2014
Her finner du materaiel fra dagens kurs https://drive.google.com/folderview?id=0B2t8SFP9GuBLUDRjeVJhTW5Vcm8&usp=sharing