Nettbrett for kulturskolelærere
fredag 28. november 2014

Hverdagsteknologi som smarttelefoner og nettbrett kan bidra til å videreutvikle undervisningen i kulturskolen. På internet finner vi mange læringsressurser og digitale tjenester som kan legge til rette for læring. 

Her er noen tips om hvordan du 

·       inkluderer lyd- og videoopptak i undervisningen, 

·       anvender digitale tjenester og ressurser som f.eks. instruksjonsvideoernotearkiv og artikler,  

·       legger til rette for effektiv informasjonsflyt mellom lærer, elev og foresatte og

 deler undervisningsressurser med kolleger

 

 

Metoder og apper er valgt på bakgrunn av følgende kriterier:

·       Det skal være enkelt og kjapt og bruke for læreren.

·       Informasjonen skal være lett tilgjengelig for elever og foresatte. Unngå at de må registrere seg på nye tjenester.

·       Tjenestene skal være tilgjengelig på smarttelefon, nettbrett og datamaskin og de meste utbredte plattformene iOS, Android, Windows og OS X

·       Lav pris

·       Systemet skal kunne brukes uten nettilgang

 

I beskrivelsene nedenfor bruker jeg iOS 8 og siste versjon av de nevnte appen pr. 28.11.2014. Hvis du bruker en annen versjon av iOS eller app kan det hende at funksjonaliteten er endret.

 

Undervisningslogg/plan

Navet i systemet, det som samler alle læringsressursene på et sted og tilgjnegeliggjør dette for eleven, er et notater som man lager med for eksempel Evernote eller et liknende notatsystem. Læreren legger inn læringsressurser (lenker til noter, videoer, lyd m.m.) i notatet og deler notatet med elev og foresatte slik at de har tilgang til informasjonen. Notatet kan f.eks. fungere som en leksebok, læringsressurs, kommunikasjonkanal mellom lærer, elev foresatte og kolleger i skolen. 

Dette kan gjøres i et tradisjonelt LMS system(Learning Management System) som for eksempel Its learning og Fronter, men disse er dyre, krever at elever har brukernavn og passord og kan ikke brukes uten nettilgang. Det er i tillegg min mening at disse systemene rett og seltt ikke henger ikke med i utviklingen og ikke på langt når tilbyr samme brukervannlighet og funksjonalitet som mer moderne digitale tjenester.  

Kanskje har skolen et eget system for dette, for eksempel Its learning, Fronter eller SpeedAdmin. I så fall:

·       Er det kjapt og enkelt å bruke?

·       Fungerer det offline, dvs. uten internet tilgang?

·       Oppdateres systemet/tjenesten jevnlig slik at det er mulig å implementere nye digitale tjenester?

·       Kommer elever og lærere til å bruke det i tillegg til alle andre tjenester de evt. bruker? 

·       Er  det enkelt å dele materiale som noter og lyd- og videoopptak og evt. integrere slikt fra nettjenester som DropBox, YouTube og SoundCloud?

 

Jeg har valgt å bruke notatsystemet EverNote fordi: 

 • ·      inntil 60 MB trafikk gratis pr. mnd
 • ·      Enkelt å dele notater med andre som ikke er registrerte brukere av EverNote (elev, foresatte, kolleger, kulturskolen)
 • ·      Kan brukes i nettleseren eller som app

  

Mer utfyllende info om EverNote finner du her https://sites.google.com/site/digitaltkompetent/fagstoff/organisere/evernote

 

 

Lage Notebook og notat i Evernote

En Notebook inneholder flere notater for eksempel et notat for hver elev. Slik lager du en Notebook og et notat i iOS:

 

 1. 1.     Velg Notebooks i venstre kolonne
 2. 2.     Velg New Notebook, skriv inn et navn og velg Done
 3. 3.     Velg den nye notatboka
 4. 4.     Velg + tegnet øverst til høyre for å lage nytt notat
 5. 5.     Det lages en overskrift basert på din plassering (om du har gitt tillatelse til det når du installerte EverNote). Trykk på overskriften for å endre
 6. 6.     Skriv tekst i feltet under overskrifta

 

 

 

 

Dele Evernote notat

Del notatet ved å sende en lenke. Da vil de som åpner notatet via lenken se siste oppdaterte versjon av notatet.

1.     Hvis det er en nylig opprettet notat: lagre notatet med Save

2.     Åpne notatet du vil dele

3.   Velg de tre prikker øverst til høyre – Share – Copy Link

4.     Lag e-post melding i mailapp´en, og lim inn lenke

 

Følgene kan være greit å informere om i eposten til den du deler notatet med:

Når mottaker klikker på lenken for å se notatet får man tilbud om å opprette en Evernote konto. Det er ikke nødvendig for å se notatet. Velg Skip nederst til venstre for å se notatet uten å opprette konto.

 

 

Lyd, bilde og video

Lyd, bilde og video kan fortelle mer enn tusen ord, og kan være et effektivt verktøy i undervisningen 

 

 • ·      For å formidle kunnskap. Lærer forklarer, instruerer og viser/spiller.
 • ·      For evaluering av eleven. Eleven opplever på en annen måte enn når hun/han selv utøver. Eleven kan selv oppleve og vurdere. Formidler du som lærer det du mener å formidle?
 • ·      Formidle til hjemmet/foresatte
 •  

 

Lydopptak og bilder kan gjøres direkte i EverNote ved å velge bindersen øverst i notatet. Lyd tar plass og at du bruker fort bruker opp dine gratis 60 MB trafikk pr. måned i EverNote. For å spare båndbredde kan du gjøre lydopptak med SoundCloud appen og lenke til disse opptakene i Evernote notatet.

 

Lage video med Kamera appen

Gjøre opptak av elev for evaluering og for å vise fram for foresatte. Lag instruksjonsvideoer. Her er to eksempler på instruksjonsvideoer.

 

 

Mitt tips: Gå for det enkle! Spør deg selv: hva er det jeg ønsker å formidle og hvor enkelt og tydelig kan det gjøres. Hold deg til å forklar en ting pr. video. Det blir ikke nødvendigvis mer lærerikt av at kompleksiteten øker. Unngå redigering. 

 

 1. 1.     Velg Kamera appen
 2. 2.     Velg Video nederst til høyre på skjermen
 3. 3.     Velg kamera (foran eller bak) med kameraknapp øverst til høyre
 4. 4.     Start og stopp opptak med den røde knappen til høyre på skjermen
 5. 5.     Når opptaket er ferdig: Trykk på det vesle bildet nederst til høyre på skjermen

 

 

 

Dele video

Dele video med YouTube med kamera app. Krever at YouTube appen er installert https://itunes.apple.com/us/app/youtube/id544007664?mt=8

 

 1. 1.     Velg videoen som skal deles
 2. 2.     Trykk på  knappen nederst til venstre på skjermen for  å dele
 3. 3.     Velg YouTube
 4. 4.     Logg inn med Google/Gmail brukernavn og passord
 5. 5.     Nederst i neste vindu velger du hvem som skal ha tilgang til videoen. Hvis du skal dele videoen ved å lenke til den i et notat, velg Felles eller Ikke oppført

 

 

Lenke til YouTube-video i Evernote notat

I tillegg til de videoene du selv laster opp finner du mange nyttige læringsressurser på YouTube. Slik lager du en lenke til en YouTube video i et Evernote notat:

 

 1. 1.     Velg videoen som skal deles i YouTube appen
 2. 2.     Klikk på dele-symbolet øverst til høyre på videoen (mellom plusstegnet og de tre prikkene)
 3. 3.     Kopier linken
 4. 4.     Velg notatet du skal lime inn lenken i i EverNote
 5. 5.     Klikk og hold i notatet hvor lenken skal limes inn og velg Paste
 6. 6.     Hvis lenken ikke blir blå og klikkbar, vent litt, lukk notatet og åpne igjen. Vent litt til. Nå da?

 

 

På YouTube er det mye ”støy” som avleder elevens oppmerksomhet. Bruk www.quietube.com for å filtrere vekk dette.

 

Skylagring

Når du lagrer dokumenter i skytjeneste kan du få tilgang til dem fra alle enheter som har internettilgang og det er lett å dele dokumentene med andre. Eksempler på skylagringstjenester er

Google Drive og DropBox. Det er mitt inntrykk at DropBox er bedre integrert i iOS, dvs. mulig å bruke i flere App´s.

 

Når du lagrer noter, lydoptak og annet på en skytjeneste kan du lenke til disse i et notat. På den måten kan du for eksempel lenke til en note som er lagret i Dropbox i flere notater.

Hva med felles notearkiv for alle gitarlærerne på DropBox, som alle kan bruke? Hva om skolen kjøper plass på DropBox slik at lærerne kan dele undervisningsmateriell?

 

 

Lenke til skylagring i EverNote notat

Slik lager du en lenke til et dokument på Dropbox i et Evernote notat:

1.     Åpne Dropbox appen

2.     Hold på dokumentet som skal deles og skyv mot høyre

3.     Velg delesymbolet til venstre

4.     Velg Copy link

5.     Åpne Evernote notatet

6.     Trykk og hold der du vil lime inn lenken

7.     Velg Paste

 

 

 iPad orkester

simulere_tradisjonelle_instrumenter_-_johnny_b_goode