Sikkerhetskopiering - Enkelt og billig!
fredag 08. september 2006

Det er som med været: alle snakker om det, men ingen gjør noe med det. Sikkerhetskopiering er for mange kjedelig og noe de færreste tenker på, helt til de har bruk for det. Og da er det gjerne for sent. Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan sikre dine data. Mye av en musikers liv er lagret på harddisker. Når uhellet er ute kan tapet bli stort.


Mye av en musikers liv er
lagret på harddisker. Når
uhellet er ute kan tapet bli
stort

Stadig flere musikere og musikklærere benytter datamaskin og lagrer viktig informasjon på harddisken. Det være seg noter, lydopptak, CV og bilder. Ja det meste av det vi produserer av skrift, bilder og musikk kan lagres digitalt på datamaskinen.

Det er ikke så vanskelig å forstå at en mengde destruktive virus og trojanske hester kan ødelegge absolutt alt for en databruker. På samme måte kan et harddiskkrasj, et lynnedslag eller annet slette all eller store deler av informasjonen på datamaskinens harddisk.

Enkelte tar i bruk bærbare datamaskiner og utsetter med det sine dyrebare data for ytterligere farer som sleipe tyver, slag og spark. Du hørte kanskje om Thomas Dybdahl som ble frastjålet sin bærbare datamaskin med de svært så verdifulle innspillingene til sin neste CD utgivelse?

I slike tilfeller er det ikke kostnadene ved å anskaffe nytt utstyr som er det verste, men at uerstattelige opptak er gått tapt. Å lage sikkerhetskopi av slik verdifull informasjon er viktig. Det er en forsikring som ikke trenger å koste mye, og som er enkel å utføre.

Sikkerhetskopiering gjennomføres ved at data kopieres fra harddisken i datamaskinen til et lagringsmedium utenfor maskinen. Det kan være en CD-R, en DVD, en harddisker eller en annet lagertype. Sikkerhetskopiering handler først og fremst om rutiner, mer enn om avansert utstyr og programvare. Denne artikkelen gir deg noen konkrete tips og råd om hvordan du enkelt og billig kan sikre dine data.

 

 

Mine dokumenter

Benytter du operativsystemet Windows forsøker systemet å tvinge deg til å bruke mappa «Mine Dokumenter» når du skal lagre et dokument. Det er ingen dum idé å gi etter for dette og samle filene der. På denne måten samler du alle dine verdifulle filer i en mappe, noe som forenkler sikkerhetskopieringen betraktelig. Organiser filene dine i mapper i et ryddig og oversiktlig system. Det gjør det enklere å finne fram, og enklere å lage sikkerhetskopi.

 

På samme måte som du prøver å holde orden i kjellerboden ved å ha en hylle for malingsbokser og en annen for skismøring bør du organisere dine filer i mapper i et ryddig og oversiktlig system som gjør det enklere å finne frem. Et ryddig system for lagring av mapper og filer gjør det enklere og lage sikkerhetskopi. Ja det er nærmest en forutsetning.

 

 

Slik flytter du mappen ”Mine Dokumenter”

I utgangspunktet plasserer Windows selv mappa ”Mine Dokumenter” langt inn det aller helligste av systemet! Når du skal lage en sikkerhetskopi av den kunne det vært enklere om det mer tilgjengelig. Du kan faktisk flytte mappe hvor som helst. Dette gjør du ved å høyrklikke på snarveien til Mine Dokumenter, som som regel ligger på skrivebordet, og velger Egenskaper/Properties. Klikk på Flytt/Move knappen og angi mappens nye plassering.

 

 


Flere harddisker eller partisjoner

En måte å lage orden i systemet på er å benytte flere harddisker.

Eller dele opp en harddisk i flere partisjoner.

Partisjonering gjør du for eksempel med programmet Symantec PartitionMagic Pro. Installer operativsystem og programmer på den ene partisjonen, fortrinnsvis den som heter C:, og legg alle dine mapper og filer på den andre partisjonen. Nå kan du ganske enkelt ta en sikkerhetskopi av harddisken eller partisjonen som innholder de dataene du vil lage en kopi av.

En annen fordel er re-installasjon. Etter en del bruk, installering og avinstallering av programmer og annet blir ofte datamaskina tregere og mindre stabil. Uforutsette ting oppstår og maskina fungerer generelt ikke så godt som før. Istedenfor å rette feil vil det ofte våre enklere og mindre tidkrevende å reinstallere operativsystem og programmer. Har du dette på en egen harddisk eller partisjon kan du formatere og reinstallere uten at dataene som ligger på den andre harddisken eller partisjonen berøres.

 


Hvor mye lagerplass trenger du?

Enkelte lagrer mye lyd; og digitalisert lyd trenger mye plass. En sikkerhetskopi av et plateprosjekt bli fort på 30 GB, noe som tilsvarer mer enn 20 800 disketter! For å finne ut hvor mye plass du trenger må vite hvor stor mappa du ønsker å lage en kopi av er.

Hvis du benytter Windows operativsystem gjør du dette ved å høyreklikke på mappa og velge Egenskaper/Properties. Da kommer det til syne et vindu som viser en del informasjon, blant annet mappas størrelse. Bruker du Mac OS merker du mappa og trykker [Kommando] + [I].

Som vi skal komme tilbake til, kan det være en idé å ta vare på flere sikkerhetskopier. Derfor må du ha lagringsplass tilsvarende 3-4 ganger størrelsen på dokumentene. I tillegg må du ta høyde for at dokumentsamlingen vil vokse. Kanskje til det dobbelt i løpet av et år? Det avhenger av dine brukervaner, og dette må du vurdere for å finne lagringsbehovet ditt.

 

 

Lagringsmedia

Det finnes en rekke forskjellige lagringsmedia og jeg har valgt å se nærmere på følgende fordi de er lett tilgjengelige og enkle i bruk. I tillegg er ingen av dem spesielt dyre.
 

 

Kapasitet 1)

Pris (ca)

 

Diskett

1.44 MB (lite!)

3 kr pr. MB

Svært enkelt i bruk. Trenger du lite plass er dette et enkelt og greit alternativ. Kan brukes flere ganger.

CD –R

700 MB

0.004 kr pr. MB

Krever CD brenner, et CD brenner program og at du vet hvordan. Kan brukes kun en gang. Billig.

DVD

4.7 GB

1.3 kr pr. GB

Krever DVD brenner, et DVD brenner program og at du vet hvordan. Kan brukes kun en gang. Flere bruksområder. 2)

Harddisk 3)

160 – 300 GB

9 kr pr. GB

Krever USB2 eller Firewire tilkobling. Svært enkelt og kjapt i bruk. Stor kapasitet. Kan brukes flere ganger.

1) Måleenhetene MB (Megabyte) og GB (Gigabyte) benyttes. 1 GB = 1000 MB.

2) Har du allerede en CD brenner og klarer deg med dens kapasitet bruker du den. Skal du kjøpe ny CD eller DVD, kjøp DVD brenner. Den brenner både CD og DVD og er blitt relativt rimelig. Har sett dem annonsert til drøyt 600 kr. Da kan tillogmed brenne DVDer med ferie filmene, men det trenger du kanskje ikke?

3) Siden sikkerhetskopien bør oppbevares en annen plass enn i/ved datamaskinen snakker vi her om en ekstern harddisk i et eget lite kabinett som kobles til maskina via en USB2 eller Firewire kontakt. PCer som er nyere enn 1,5 år har som regel USB2 kontakter. Hvis maskinen mangler slike kontakter kan dette kjøpes.

 


Slik sikkerhetskopierer du

Lukk alle programmer og åpne harddisken eller mappa som inneholder det du skal sikkerhetskopiere. Bruker du diskett eller harddisk som lagringsmedium, velger du mappa du vil lage sikkerhetskopi av og kopierer den til lageret. Velg mappa, trykk tastekommando [Ctrl] + [C] for å legge mappene på utklipps-tavla, velg bestemmelsesstedet for kopien og trykk [Ctrl] + [V] for å lime inn mappene.

 

For Mac OSX bruker du [Kommando] + [C] og [Kommando] + [V], mens i Mac OS 9 og tidligere må du trekke filene over i den mappa de skal til. Bruker du CD-R eller DVD som lagringsmedium må du benytte et eget CD/DVD-brennerprogram.

 


Hvor ofte?

Intervallet for kopieringen vil variere, avhengig av hvor ofte filer produseres eller endres, og vil i hvert enkelt tilfelle være en avveining mellom:

  • Tiden det tar å lage en sikkerhetskopi (øker proporsjonalt med datamengden det tas kopi av)
     

  • Forbruk av lagringsplass (øker også proporsjonalt med datamengden det tas kopi av)
     

  • Hvor ofte du lager nye filer på din datamaskin
     

Lager du dokumenter en sjelden gang, holder det muligens å lage en sikkerhetskopi pr. måned. Bruker du datamaskinen i ditt daglige virke og er avhengig av tilgang på dine data, bør du kanskje lage sikkerhetskopi hver eneste dag. Her må du veie kostnader, viktighet og tidsbruk mot hverandre. Kanskje bør du ved valg av lagringsmedium ta hensyn til dette og velge et medium som passer kopieringsintervallet ditt. Ved mobile lydopptak til harddisk er det en god idé å lage en sikkerhetskopi mens du pakker sammen utstyret - før du drar av gårde.

 


Hvor mange versjoner
Lag en ny sikkerhetskopi istedenfor å skrive over den forrige. Ta for eksempel vare på de siste tre kopiene, eller så mye som ditt lagringsmedium tillater. Bruker du CD eller DVD kan du jo ta vare på alle. Dette gjør det mulig å hente fram gamle versjoner av dine dokumenter. Bruker du harddisk som lagringsmedium, kan du for eksempel lage en ny mappe for hver sikkerhetskopi og gi mappene navn etter dato.
 


Oppbevaring av sikkerhetskopien
Det har liten hensikt å oppbevare sikkerhetskopien sammen med datamaskinen. Dersom det skulle brenne blir også sikkerhetskopien ødelagt, og om det blir innbrudd forsvinner både original og sikkerhetskopi. For å beskytte seg best mulig mot ondsinnede virusangrep er det også en dårlig idé og la harddisken med sikkerhetskopien stå fast tilkoplet maskinen. 

Aller helst burde man oppbevare sikkerhetskopiene i et brannsikkert skap i et annet hus, men for de fleste av oss holder det å oppbevare dem i et annet hus. Kopiene vil vare lenge; opptil flere år, hvis de oppbevares utenfor rekkevidden av magnetfelt (se opp for høyttalere), støv og sollys. Hvis du i tillegg utviser normal forsiktighet ved transport, unngå slag og spark, burde din sikkerhetskopi være rimelig trygg.

 


Automatisk sikkerhetskopiering
Det finnes programvare som hjelper brukeren med å ta kopier av alle nye filer og alle filer som er blitt forandret. De sistnevnte er mange flere enn man kan holde orden på eller vite om. Ved hjelp av programmet reduseres datamengden som må kopieres hver gang, og det går derfor mye raskere.

Mange av programmene som finnes på markedet kan stilles inn for å ta sikkerhetskopi en gang i uken, slik at man ”tvinges” til å lage en sikkerhetskopi. Vil du at dette skal gjøres automatisk uten at du trenger å tenke på det kan du jo, om du bruker Windows operativsystem, benytte Backup programmet som du finner på Start – Programmer – Tilbehør – System verktøy – Sikkerhetskopiering, og sette opp dette til å lage en sikkerhetskopi på et bestemt tidspunkt med et gitt intervall. Men det egner seg nok best for et system som er fast oppkoblet, dvs. en stasjonær maskin med sikkerhetskopieringsmediet fast tilkoblet.

Bruker du andre operativsystemer enn Windows finnes det gratis programmer, såkalt shareware, som også gjør dette. Besøk for eksempel www.shareware.com eller www.zdnet.com og søk på ordet backup. Dette krever at datamaskin og den eksterne harddisken hvor sikkerhetskopien skal plasseres er oppkoblet på det planlagte tidspunktet og siden sikkerhetskopien bør plassert et annet sted enn datamaskinen bør sikkerhetslageret da kanskje være tilkoblet via nettverk el.lign.

 

 

Full kopi
I tillegg til å lage sikkerhetskopi av utvalgte mapper og filer slik det beskrives i denne artikkelen kan man også lage en såkalt full kopi. Dette er en kopi av alle data (operativsystem, programmer, dokumenter etc.) slik de ligger på harddisken og utføres f. eks. en gang i måneden. En slik kopi gjør det mulig å gjenopprette harddiskens innhold etter en total systemkollaps eller uopprettelig tabbe.

Dette gjør du enklest med programvare lagd til formålet som for eksempel Norton Ghost. Bruker du operativsystemet Windows XP kan den innebygde System Restore funksjonen hjelpe deg med en ”uopprettelig” brukerfeil men den kan dessverre ikke gjenopprette tapt innhold på en defekt harddisk.

 

 

Rutiner 
Sikkerhetskopiering handler ikke først og fremst om å kjøpe nytt utstyr, men om rutiner. Den største utfordringen er at det krever en viss innsats av deg. Du må lage et system og du må gjennomføre det. For de aller fleste holder det å lage en sikkerhetskopi av mappa «Mine dokumenter» hver uke på en harddisk som du oppbevarer i hylla på arbeidsrommet. For andre vil det være formålstjenlig daglig å lage en full kopi som oppbevares i et brannsikkert skap. Vær ikke for ambisiøs. Definer dine behov og lag et enkelt system som lar seg gjennomføre.

Benytter du Outlook eller annet kalenderprogram, kan du jo legge inn en huskelapp – eller Reminder som blinker og bråker når den minner deg på å lage ukas sikkerhetskopi. Du kan også legge inn en påminnelse i mobiltelefonenes kalender eller gjøre det til en vane å lage en sikkerhetskopi hver fredag før du går til lunch. Hvis du først bestemmer deg for at du trenger sikkerhetskopier av dine data, så gjør det skikkelig. Rutinen er utfordringen. Tid er ikke problemet, for dette er vel anvendt tid. Det kan jeg garantere at du også vil mene den dagen du står der og har mistet alle filene på datamaskinen.

Som alltid når det gjelder musikk og data: Les dette som tips og råd. Det finnes også utallige andre måter å foreta sikkerhetskopiering på. I denne artikkelen finner du kun omtalt noen av de enkleste.