Zipdokumenter
søndag 10. september 2006
Et zipdokument er en samling med filer og dokumenter. Hvis du f.eks. skal sende en haug med dokumenter som e-post vedlegg eller via andre digitale distribusjonskanaler er det smart å pakke dem til et zipdokument før du sender den avgårde.

  

Det er flere gode grunner til å samle filer i zipdokumenter:

 • zipdokumentet blir mindre enn filene til sammen og det tar dermed kortere tid å distribuere dem via Internet
   
 • Forenkler sending av flere filer da disse pakkes til en fil
   
 • Enkelte antivirus programmer skreller vekk ukjente filer. Ved å pakke filene til et zipdokument "slippes de igjennom" av antivirus programmer

 I Windows XP kjenner du igjen zipdokumentene ved at de har følgende ikon:I OS X har de følgende ikon:

 Pakke ut zipdokumenter
Slik pakker du ut zipdokumenter i Windows XP:

 1. Høyreklikk på zipdokumentet
 2. Velg Extract All...
 3. Velg Next/Neste, Next/Neste og Finish/Avslutt

Etter en kort stund dukker det opp en mappe inneholdende de utpakkede filene i samme mappa som zipdokumentet.

 

Slik pakker du ut filene i OSX. Du kan også benytte følgende metode i Windows XP:

 1. Dobbelklikk på zipdokumentet
 2. Merk alle filene i mappa
 3. Legg alle filene på utklippstavla med tastekommando [Ctrl]/[Alt] + [C]
 4. Velg mappa du vil plassere de utpakkede filene i.
 5. Lim inn filene fra utklippstavla med tastekommando [Ctrl]/[Alt] + [V]

 

 

Lage zipdokument i Windows
Når du lager et zipdokument samler du flere filer i et zipdokument. Du lager på en måte en pakke av alle filene. Filer som skal være med i et Winzipdokument kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Før du kan lage et Winzipdokument av filer med disse bokstavene i navnet, må navnet endres og bokstavene slettes eller byttes ut med andre bokstaver. For å endre fil navn velger du fila og trykker [F2]. Slik lager du et Zip dokument i Windows XP:

 1. Velg filene ved å slå en ramme rundt dem eller holde nede [Ctrl] knappen og klikke på dem.   
 2. Høyreklikk på en av de valgte filene og velg Send to - Compressed (zipped) Folder   
 3. I samme mappe hvor filene ligger finner du nå et zipdokument som inneholder filene.  Du kan se at det er et zipdokument på filas symbol og filas ekstension som er .zip.

   
 4. zipdokumentet får navn etter en av filene som ble pakket. Du kan endre navnet på vanlig Windows maner ved å velge dokumentet og trykke på [F2] tasten eller høyreklikke på dokumentet og velge Rename
   

 

Lage zipdokument i OS X
Når du lager et zipdokument samler du flere filer i et zipdokument. Du lager på en måte en pakke av alle filene. Å lage et Zip dokument i OS X kalles å lage et arkiv. Slik lager du et Zip arkiv i OS X:

 1. Velg filene du vil lage et arkiv av ved å slå en ramme rundt dem eller holde nede [Shift] knappen og klikke på dem.   
 2. [Ctrl] + klikk på en av de valgte filene og velg Lag arkiv av X objekter   
 3. I samme mappe hvor filene ligger finner du deretter et Zip dokument som inneholder filene.  Du kan se at det er et zipdokument på filas symbol og filas ekstension som er .zip.

   
 4. zipdokumentet får vanligvis navnet "Arkiv.zip". Du kan endre navnet på vanlig OS X maner ved å velge dokumentet, vente litt og klikke på dokumentets navn. Skirv inn nytt navn og bekreft med å trykke på [Enter] tasten